RS 20 RS 020 Bergen II

I operativ tjeneste 1907 - 1940

  • 0

    Liv reddet

  • 0

    Personer assistert

  • 0

    Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon