RS 19 RS 019 Halten

I operativ tjeneste 1906 - 1949

  • 0

    Liv reddet

  • 0

    Personer assistert

  • 0

    Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon