RS 18 RS 018 William Eger

I operativ tjeneste 1904 - 1934

  • 0

    Liv reddet

  • 0

    Personer assistert

  • 0

    Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon