RS 17 RS 017 Christian Børs

I operativ tjeneste 1904 - 1936

  • 0

    Liv reddet

  • 0

    Personer assistert

  • 0

    Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon