RS 11 RS 011 Tromsø

I operativ tjeneste 1897 - 1937

  • 0

    Liv reddet

  • 0

    Personer assistert

  • 0

    Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon