RS 101 Nils C.P. Aure

I operativ tjeneste 1990 - 2011

  • 0

    Liv reddet

  • 0 Tall registrert fra 2001

    Personer assistert

  • 0

    Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon