RS 10 RS 010 Christiania

I operativ tjeneste 1896 - 1932

  • 0

    Liv reddet

  • 0

    Personer assistert

  • 0

    Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon