RS 1 RS 1 Colin Archer

I operativ tjeneste 1893 - 1933

0

Liv reddet

0

Personer assistert

0

Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon