Nytt sentralstyret og ny valgkomite i Redningsselskapet

28 mai 2019 −

Redningsselskapet gjennomførte i helgen et vellykket representantskapsmøte på RS Noatun i Horten. Representantskapsmøtet er Redningsselskapets øverste myndighet.

I møtet valgte representantskapet nytt sentralstyret, hvor Nicolai Jarlsby ble gjenvalgt som president. Jon Rysst fra DNV GL Maritime ble videre valgt til ny visepresident, mens Camilla Halleraker og Siren Sundby ble valgt inn som nye styremedlemmer. Ny valgkomite ble også valgt, hvor Haakon Andreassen ble gjenvalgt som leder mens Ragnhild Wiborg og Siri A. Meling ble valgt som medlemmer.

Vi ønsker alle nye medlemmer velkommen om bord, og takker alle avgåtte medlemmer for en flott innsats!