Livsfarlig mangel på kunnskap

24 april 2017 −

Ni av ti eiere av en oppblåsbar redningsvest vet ikke hvordan den vedlikeholdes, viser en fersk undersøkelse fra DSB og Redningsselskapet.

Over halve Norges befolkning eier en redningsvest. I en ny undersøkelse gjennomført av Norstat oppgir 4 av 10 vesteiere at de har en oppblåsbar flytevest, ofte kalt «pølsevest». Blant disse er kun 13 prosent klar over at de selv må kontrollere flere livsviktige funksjoner før vesten er klar for sjøen.

 – Dette er skremmende funn nå ved inngangen til båtsesongen. Denne typen vester er veldig populære, men i en mer avansert vest er det også mer som potensielt kan gå galt. Det legger et større vedlikeholdsansvar på brukeren, sier Anne Rygh Pedersen, avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Mange moderne, oppblåsbare vester fungerer omtrent likt: I kontakt med vann vil en utløsertablett aktivere en gasspatron som fyller vesten med luft. Få vet imidlertid at oppblåsbare vester må vedlikeholdes og at enkeltdeler må skiftes jevnlig for at vesten skal fungere optimalt.

– Utløsertabletten er helt avgjørende for at vesten faktisk redder deg når du trenger det. Tabletten er en ferskvare og har en utløpsdato. Dersom den blir for gammel eller blir utsatt for fukt, vil i verste fall ikke vesten blåses opp når du virkelig trenger det, sier Rygh Pedersen i DSB.

– Det er en stor utfordring at folk ikke er vant til å tenke vedlikehold når det gjelder redningsvester. En jevnlig kontroll av redningsvesten bør være en like selvsagt del av båtforberedelsene som båtpussen, sier Kristin Wiig Sandnes, leder for forebyggende arbeid i Redningsselskapet.

Sjekk vesten-dagen

Redningsselskapet arrangerer i år «Sjekk vesten-dagen» langs hele kysten mandag 24. april. Hensikten er å få flere til å kontrollere vesten, og øke kunnskapen om vedlikeholdsrutiner. Se hvor du kan sjekke vesten her.

– Vi inviterer alle vesteiere til å komme innom en av over 50 redningsskøyter for å lære mer om godt vedlikehold av redningsvesten, og hvordan man selv kan teste at vesten faktisk virker, sier Wiig Sandnes.

Mangel på kunnskap

De som slurver med å sjekke redningsvesten oppgir tre hovedårsaker til å droppe kontroll av vest. Alle handler om mangel på kunnskap. Det største gruppen svarer at de ikke vet at det er et vedlikeholdsbehov på redningsvester (39%), mens en fjerdedel (25%) vet ikke hva man bør kontrollere. En siste fjerdedel (23%) sier at de glemmer eller ikke tar seg tid til å sjekke vesten.

– Dette viser at det er et stort informasjonsbehov der ute, for folk flest ønsker selvfølgelig å sikre seg best mulig når de ferdes på sjøen. Det handler ganske enkelt om at mange ikke vet hvordan, sier Rygh Pedersen i DSB.

Dette må du sjekke

En oppblåsbar redningsvest må kontrolleres jevnlig, og det er særlig tre ting det er viktig å holde øye med:

GASSPATRON: Skru løs gasspatronen og sjekk at den er hel og uten skader. Hvis du har en presis kjøkkenvekt kan du veie patronen og kontrollere at den veier like mye som er angitt på patronen. Hvis alt er i orden, skru patronen godt til igjen. Det er en god vane å sjekke at patronen sitter godt hver gang man bruker vesten.

UTLØSERTABLETT: Sjekk at utløsertabletten ikke er ødelagt, utløpt på dato eller har vært utsatt for fukt. Hvor ofte man må skifte tablett varierer mellom ulike vester – følg instruksjonene som følger med produktet. Produsenter anbefaler som regel å skifte tabletten årlig.

AT VESTEN ER TETT: Åpne trekket og sjekk at den oppblåsbare vesten er uskadet og holder på luft i 24 timer. Det gjør du ved å åpne trekket og pumpe opp vesten, for eksempel ved bruk av en sykkelpumpe. Pass på å ikke skade ventilen på munnstykket. OBS: Ikke blås opp vesten med egen pust. Dette vil gi fukt inni vesten. Dersom vesten holder på luft i 24 timer, kan du tømme vesten fullstendig for luft igjen, og brette den sammen inn i trekket. Følg leverandørens instruksjon.

Når du har gjennomført testen, skriver du ned dato for utført kontroll på vesten eller i serviceheftet – og da er vesten klar for båtsesongen.

Video: Slik sjekker du vesten

  • I Norge dør det gjennomsnittlig 30 personer hvert år av drukning fra fritidsfartøy.
  • Alle som er i fritidsbåter under åtte meter skal ha på seg egnet redningsvest når båten er i fart.
  • Det er båtfører og båteier som er ansvarlig for at det finnes redningsvester til alle ombord, mens det er den enkeltes ansvar å bruke utstyret.
  • Det er båtførerens ansvar at barn under 15 år har på flytevest når båten er i fart.
  • Redningsselskapet og DSB anbefaler at barn som ikke kan svømme heller ikke bruker en oppblåsbar redningsvest. Barn bør bruke en vest med krage som hjelper til med å holde hodet over vannet.
  • Flytevester skal være CE-merket
  • Personer som blir slept etter båten, for eksempel på vannski, i tube og på wakeboard, må også ha på flytevest
  • Det er viktig å lese bruksanvisningen for å kjenne til nødvendig vedlikehold av flyt- og redningsvester, og hvor mange kilo vesten er beregnet for. Feil bruk av vesten kan føre til at den ikke virker som forventet.
  • Du kan lese mer om sikker bruk av flytevest på www.sikkerhverdag.no
  • Mer om veiledning knyttet til vestpåbudet hos Sjøfartsdirektoratet: https://www.sjofartsdir.no/veiledninger/veiledning-knyttet-til-vestpabudet/
Kilde:

DSB og Redningsselskapet.