Kronprinsparet innviet båtsesongen

16 juni 2021 − Arrangementer

Fantastisk vær og sommerfølelse mange steder i landet gjør at fritidsbåtsesongen er i gang for fullt. Redningsselskapet stiller godt forbedret med rekordmange fartøy og kapasiteter i beredskap langs hele kysten, fordelt på 52 redningsstasjoner.

Storfint besøk på Honnørbrygga

Da Kronprinsen og Kronprinsessen tirsdag besøkte Redningsselskapet på den historiske Honnørbryggen i Oslo fikk de en gjennomgang av hva Redningsselskapet har av tilgjengelige ressurser denne sommeren. De fikk også overvære en mindre redningsøvelse rett utenfor bryggekanten.

Kongelige livreddere

Kompetanse gir båtglede. Derfor er Redningsselskapet opptatt av at man skal være godt forberedt, også når du havner i vanskelige situasjoner. Hjerte- og lungeredning er en viktig ferdighet som alle kan lære. I dag fikk Kronprinsen forsøke dette i praksis. I rollen som livredder fikk han erfare hvordan man kan yte livsviktig tidlig innsats som redder liv – før den profesjonelle hjelpen kommer.  Sjekk ut vårt gratis online førstehjelpskurs.

Under det timelange besøket ble det også tid til gode samtaler med både faste og frivillige mannskaper, som har brukt våren til å øve og trene for det som ifølge generalsekretær i Redningsselskapet, Rikke Lind, kommer til å bli en unik sommer.  

– Det går mot en ny rekordsommer med stadig flere brukere av sjø og vann. Rekordutfarten de siste helgene har allerede understreket dette.

Tidenes beredskap  

Ifølge Lind stiller Redningsselskapet med tidenes beredskap i forkant av denne historiske båtsommeren.

– Redningsselskapet har aldri hatt flere kapasiteter og ressurser i beredskap enn ved inngangen til denne historiske båtsommeren. På våre 52 redningsstasjoner rundt om på kysten finner du i tillegg til redningsskøytene et trettitalls «Rescuerunnere», som er spesialbygde vannscootere beregnet på søk og redning. I år disponerer vi også sju nyutviklede støttefartøyer som kan slepe, lense og ta seg raskt frem i skjærgården, sier generalsekretær Rikke Lind. 

Nye digitale tjenester

Redningsselskapet har også utvidet en rekke funksjoner i appen «RS Safe Trx» i forkant av årets båtsesong. Her kan du ved et enkelt tastetrykk gi redningsskøyta eksakt informasjon om hvor du befinner deg hvis du trenger assistanse eller hjelp. Du kan også søke råd og kontakt med båter rundt deg gjennom funksjonen «Sjøvenn», og ta direkte kontakt med Redningsselskapets servicetelefon 02016 som bemannes med spisskompetanse på feilsøking av motorproblemer over telefon. 

– I sum er dette en vesentlig styrking av beredskapen for fritidsbåtflåten, sier Rikke Lind, som var vertskap for Kronprinsparet sammen med ordfører i Oslo Marianne Borgen og visepresident i Redningsselskapet Jon Rysst. En rekke fritidsbåter og representanter for de mykere trafikantene på sjøen var samlet i havnebassenget rundt Honnørbryggen under besøket. 

Se hele besøket i opptak

Se sendingen på vår Facebook-side