Ikke pils-politi

9 februar 2018 − Nytt fra RS

Samarbeidsavtalen mellom Redningsselskapet og politiet har blitt til fordi vi prioriterer totalberedskapen fremfor å beskytte eget revir. De som frykter at politiet skal bruke redningsskøyter til promillekontroll, eller som plattform for ”skarpe oppdrag”, kan slappe helt av. Det er ikke en del av samarbeidet.

Av generalsekretær Rikke Lind og beredskapssjef Ronny Jåsund Pedersen

Det er et faktum at beredskaps-Norge har vært preget av revirtenkning og samhandlingsvegring. Gjørv-kommisjonen etter 22. juli kalte sine funn for en fortelling om «resursene som ikke fant hverandre». Det har skjedd mange positive ting for norsk beredskap etter Gjørv-kommisjonens rapport, men det fremdeles behov for omstilling.

Historisk avtale
Politiet og Redningsselskapet har alltid samarbeidet, men nå også formalisert arbeidet til det beste for beredskapen langs kysten. Det er en historisk samarbeidsavtale. Politiet får tilgang til å bruke alle våre 50 redningsskøyter til sine oppdrag. Det senker responstiden ved kritiske hendelser.

Fra ord til samhandling
Ved å utnytte hverandres kapasiteter og gjennom å kommunisere effektivt for å løse oppgaver til samfunnets beste, sikrer samarbeidsavtalen økt beredskap. Helt konkret har manglende samarbeid tidligere gitt seg utslag i at politidistrikter som har hatt behov for å bruke våre redningsskøyter, har vegret seg for å spørre, fordi de har fryktet for regningen.

Denne avtalen sørger for at Politidirektoratet nå betaler Redningsselskapet for politidistriktenes bruk. I tillegg til å styrke politiets beredskap, er dette god samfunnsøkonomi.

Ingen promillekontroll
Siden avtalen ble gjort kjent i forrige uke, har det oppstått en del usikkerhet hos enkelte. Vi skjønner at nye – og uvante – grep som dette, skaper behov for informasjon. Derfor er det viktig for oss å gjøre klart at avtalen innebærer frakt av polititjenestemenn til oppdrag på øyer eller steder der det er mer hensiktsmessig eller kjappere å komme sjøveien enn via bil. Det kan dreie seg om flere typer politioppdrag, men det er ikke snakk om å bruke skøyter til eksempelvis promillekontroll eller til kontroll av bruk av redningsvester. Båtfolket skal få samme hjelp fra Redningsselskapet som før og det er viktig for oss at dere tar kontakt dersom man trenger hjelp, uansett tilstand eller hendelse. Vi redder liv! Redningsselskapets holdning står likevel fast: Alkohol og føring av båt hører ikke sammen og bruk av redningsvest redder liv.

Det er heller ikke slik at Redningsselskapet har begynt med skarpe oppdrag. Vi bidrar med transport, der sjøveien er mest effektivt. Det er politiet som har ansvaret for å håndtere skarpe oppdrag. Det er viktig både for politiet og for oss at det er avklart hvem som gjør hva. Om bord hos oss er det skipsføreren som bestemmer.

Revir-tenkning
I Redningsselskapet har vi investert mye de siste årene for å styrke samhandlingen mellom sjøredning og nødetatene på land. Vi har også påpekt at vi har mange av de samme oppgavene og den samme spisskompetansen som brann- og redningsvesenet, både når det gjelder redningsteknisk kompetanse, dykking og båter med brannslukkingskapasitet.

Noen steder fungerer samarbeidet, andre steder ikke. Men at samarbeidet med brann- og redningsvesenet i mange deler av landet er overlatt til tilfeldighetene, er uakseptabelt, fordi liv og verdier kan gå tapt. For Redningsselskapet går hensynet til liv og helse foran alt. Bruksavtaler som sparer samfunnet for kostnader har vi også stort fokus på.

Avtalen mellom politiet og Redningsselskapet er motivert av hvor mye bedre vi kan løse samfunnsoppdraget. Gråsonene blir mindre når gode intensjoner byttes ut med klare instrukser.

Logoen på båten lite viktig
Redningsselskapet er med sine 50 redningsskøyter Norges viktigste operative sjøredningsressurs. I fjor utførte Redningsselskapet 76 % av alle sjøoppdragene til Hovedredningssentralene. Skøytene våre er raske og velutstyrte. Vi er ofte første fartøy tilstede ved en hendelse, og vi må ofte løse oppdragene sammen med redningshelikoptre, forsvarets og politiets båter, eller i samarbeid med mannskaper og med materiell fra brann- og redningsvesenet. Og en ting er sikkert: Den som er i nød, er lite opptatt av hvilken logo som er preget på skutesiden.

Norge mangler verken folk, kompetanse eller utstyr. Den store utfordringen er at folk, kompetanse og utstyr er spredt på for mange aktører. Derfor vil vi utfordre politiske myndigheter til å kreve flere forpliktende avtaler mellom aktørene i beredskaps-Norge der det stilles krav om samhandling, øving og bruk av hverandres ressurser. Fokus skal være på at oppgavene blir løst – ikke tilhørighet. Avtalen vår med politiet sikrer at mer av kompetansen og materiellet som finnes der ute kommer samfunnet til gode.

– De som frykter at politiet skal bruke redningsskøyter til promillekontroll, eller som plattform for ”skarpe oppdrag”, kan slappe helt av. Det er ikke en del av samarbeidet, skriver generalsekretær Rikke Lind og beredskapssjef Ronny Pedersen.