Greske frivillige redder liv med «norske» redningsbåter

22 april 2017 − Internasjonalt arbeid

Gjennom samarbeidet med Redningsselskapet har de frivillige i Hellenic Rescue Team fått seks nye redningsbåter, redningsutstyr og opplæring i sjøredning og førstehjelp. 21. april ble «Nansen», «Europa», «Aigaion» og «Odin» døpt i Thessaloniki.

– Det er flott å se resultatet av innsatsen Redningsselskapet har gjort overfor sin greske søsterorganisasjon. Dette vil bidra til å redde liv, sier statssekretær Anette Elseth i Justis- og beredskapsdepartementet, som var gudmor for «Nansen».

Båtene er en del av et større samarbeid mellom HRT og Redningsselskapet, som Utenriksdepartementet har støttet med 13 millioner kroner. De to første båtene, «Norway I» og «Norway II», har vært i bruk siden henholdsvis 2015 og 2016.

– Det er fantastiske båter med dedikerte frivillige som har fått redningsutdanning med midlene fra UD, sier statssekretær Anette Elseth, som møtte hun frivillige fra HRT og fikk prøvekjøre redningsbåten «Nansen» dagen før dåpen.

Statssekretær Anette Elseth om bord i redningsbåten «Nansen».

Redningsselskapet først ute
Da 850 000 flyktninger og migranter kom sjøveien til de greske øyene for to år siden hadde HRT 15 sjøredningsbaser, men bare fem enkle båter. Presset på den frivillige redningstjenesten var stort, og mange frivillige tok i bruk egne fritidsbåter for å forhindre at barn og voksne druknet på veien fra Tyrkia til de greske øyene.

I juni 2015 tok Redningsselskapet, som første utenlandske organisasjon, initiativ til å bistå gresk, frivillig sjøredning.
– Sammen har vi oppnådd mye på kort tid. HRT har nå en mye større tilstedeværelse langs kysten av Hellas. Utstyret og de mange frivillige kan utgjøre forskjellen på liv og død på sjøen framover, sier generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet.

Generalsekretær Rikke Lind (midten) sammen gudmødrene under dåpen, Trine Ditlevsen (t.v) og Anette Elseth fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Flyktninger, fiskere og besøkende
Flere hundre frivillige har fått opplæring i førstehjelp, søk og sjøredning på RS Sjøredningsskolen i Horten og lokalt i Hellas.
– Vi har nå godt utstyr og en helt ny kompetanse på sjøredning. Nå skal vi bruke båtene og alt vi har lært på en god og effektiv måte. Båtene er eller blir stasjonert på strategiske steder over hele Hellas, slik at vi kan bistå alle som trenger hjelp – enten de er flyktninger, greske fiskere, seilere eller utenlandske turister, sier HRT-president George Kalogeropoulos.

Kreta, mars 2017: Denne babyen ble tatt godt vare på av frivillige i HRT Kreta. Babyen var blant 40 migranter og flyktninger som hadde blitt forlatt uten mat og drikke i utilgjengelige huler etter overfarten fra Tyrkia.

Siden 2016 har de frivillige i HRT reddet eller assistert over 1 100 migranter og flyktninger. Frivillige har også deltatt i søk og dykket etter omkomne.

Slik kan du støtte vårt internasjonale arbeid

Hellenic Rescue Team og Redningsselskapet

  • Har samarbeidet siden juni 2015.
  • Utenriksdepartementet har gitt 13 millioner til Redningsselskapet. Støtten er brukt til innkjøp av rednings-RIBer, rednings- og navigasjonsutstyr, førstehjelpsutstyr, driftsutgifter, vedlikehold og kompetanseoverføring til HRT.
  • Første båt ble sjøsatt i august 2015 på Kos, andre båt ble sjøsatt på Lesvos i april 2016. De fire nye båtene stasjoneres på Kreta, Rhodos, Korfu og i Thessaloniki.
  • Opplæringen har foregått både på RS Sjøredningsskolen i Horten og på de greske øyene. Opplæringen i Hellas foretas av sjøansatte og frivillige fra RS, som bruker av fritiden sin på dette.
  • HRT har 2 000 frivillige, 700 jobber med sjøredning. Organisasjonen har nå 17 sjøredningsbaser og 18 båter.
  • HRT fikk Nansenprisen fra FNs høykommisær for flyktninger (UNHCR) i 2016. Prisen hedrer ekstraordinært humanitært arbeid for flyktninger, internt fordrevne og statsløse mennesker.