Gratulerer med kvinnedagen

8 mars 2020 −

En hilsen fra Generalsekretær Rikke Lind

I dag vil jeg hedre våre profesjonelle, modige og inspirerende operative kvinnelig mannskap som tar roret. Både faste og frivillige. De som går ut når andre går inn. De som trygger kysten vår og jobber aktivt for at ingen skal drukne.

Dyktig mannskap

Ut av flere dyktige operative kvinnelig mannskap ønsker jeg å fremme Redningsselskapets styrmann, Marlèn Krey. Direktør for Akademiet og opplæringsansvarlig, Matt Skuse, har følgende å si om henne: «Marlèn er definitivt topp ti av flere hundre operative mannskap som har utført svømmetester på mine kurs. Med stil har hun utført tunge øvelser i kaldt vann og under utfordrende forhold, hvor hun ved flere anledninger utkonkurrerer store sterke menn».

Betryggende ord om redningskvinnen som kan ende opp med å berge deg i havsnød.

Viktig innsats blant frivillige korps

De frivillige korpsene gjør også en viktig innsats som blir lagt merke til. RSRK Horten, blant annet, har gjort en god jobb for å rekruttere dyktige kvinner til korpset, som har gitt resultater. Redningsselskapet ønsker å fremme kvinner som tar roret og strekke oss lengre for å komme i havn med likestilling på våre skøyter.

Min ambisjon er at Redningsselskapet skal og kan gjøre mer. Det å ha talentfulle og dyktige mannskap som går frem som gode eksempler er et essensielt steg på veien.

Takk til alle kvinnelig operativ mannskap som er der ute på sjøen for å redde liv og verdier.