– En registrert båt hjelper oss i redningarbeidet

5 mai 2017 −

– Når båten er registrert i Småbåtregisteret, får vi opp informasjon om eier, båt og motor med en gang. Når vi vet hvem havaristen er, hjelper det oss i forberedelsene til et oppdrag, sier skipsfører Pål Bustgaard på redningsskøyta «Horn Rescue» i Skjærhalden.

I løpet av ett år settes det også i gang en rekke store leteaksjoner når tomme båter blir funnet drivende. Med et registreringsnummer kan redningsskøyte-mannskapene raskt kontakte båteier eller pårørende og få livsviktig informasjon til et søk. Da får de vite om det var folk om bord og hvor mange de eventuelt leter etter. Skulle båten bare ha slitt seg, kan båteieren forhindre en storstilt og ressurskrevende leteaksjon.

 

Registrer båten din i Småbåtregisteret her

Flere gode grunner for å registrere båten

  • Hovedredningssentralen, Redningsselskapet og nødetatene har direkte til gang til Småbåtregisteret
  • Småbåtregisteret er et viktig verktøy for oppsporing av båter og båteiere
  • Samfunnsnyttig
  • Trygghet ved kjøp og salg
  • De fleste forsikringsselskap har krav om registrering
  • Mange av landets havner og båtforeninger krever registrering i Småbåtregisteret
  • Overskuddet i Småbåtregisteret går til Redningsselskapets arbeid
  • Bidrar til trygghet og trivsel på sjøen