Maritim redningsmann i Redningsselskapet

Vi søker etter deg som ønsker å bli maritim Redningsmann og som vil være med på et nytt profesjonalisert utdanningsløp på vårt kompetansesenter RS Noatun i Horten.

Å være maritim redningsmann- og kvinne hos oss byr på annerledesdager. En dag hos oss kan være fylt med mange og krevende oppdrag, og andre dager tilbringes med mye tid i beredskap på stasjonen. Denne tiden brukes gjerne også til sosialisering med besetningen om bord, fysisk aktivitet, øvelser med eget fartøy og besetning, andre nødetater og forebyggende aktivitet i lokalmiljøet.

Blir du en del av besetningen så vil våre nye medarbeidere samles på RS Noatun i september for et intensivt opplæringsprogram over 8 uker (med Grunnutdanning og dykkerutdanning). Dette blir en komprimert utdanning, hvor du får nødvendig kompetanse og trygghet for å kunne jobbe på våre redningsskøyter. Her får du en fantastisk mulighet til å lære om Redningsselskapet og vårt samfunnsoppdrag. Du får ett dypdykk i våre verdier og vår kultur og blir godt kjent med dine nye kollegaer.

 

+ Grunnutdanningen inneholder blant annet:

 • RM (Redningsmann)
 • SAR-kurs (Search and Rescue)
 • Hurtigbåt grunnkurs
 • Slepekurs
 • Dykkerutdanning

Krav til erfaring og kompetanse:

Redningsselskapet stiller krav om enten dekksoffiser (minimum dekksoffiser klasse 3) eller maskinoffiser (minimum M2 3000KW). Det er ønskelig med erfaring fra en av følgende kategorier: offshore, rigg, hurtigbåt, lasteskip, fiskefartøy, Kystvakten eller andre militære fartøy

Fysiske minimumskrav ved seleksjon må bestås og søkere må tilfredsstille krav til «Helseerklæring for Sjøfolk».

Personlige egenskaper og fysiske krav;
Foruten god helse og god fysisk form, må du som maritim redningsmann ha gode samarbeidsevner og være i stand til å jobbe selvstendig. Du må ha evne til problemløsning og improvisasjon, du må kunne løse oppdrag ombord og i vann, og du må ha gode sosiale egenskaper.

På noen fartøy bor mannskapene om bord og dette stiller store krav til omgjengelighet og hvordan en person tilpasser seg miljøet.

Følgende vektlegges:

 • Fysisk skikkethet
 • Psykisk robusthet og evne til følelsesmessige påkjenninger
 • Motivasjon for stillingen og jobb i Redningsselskapet
 • Romoppfatning (spatiale evner)
 • Simultankapasitet
 • Konsentrasjonsevne og koordinering
 • Samarbeidsevne og omgjengelighet
 • Evnen til å fungere i et sjøoperativt miljø
 • Evne til å ivareta sikkerhet for besetning, passasjerer og pasienter
 • Evne til å mestre aktuelle operative forhold
 • Evne til problemløsning og improvisasjon under press
 • Sjøsyke (i form av at du ikke plages med sjøsyke i en slik grad at det er forstyrrende for utøvelse av oppdrag)
 • Generell god vannfølelse og svømmeferdigheter
 • Evne til å håndtere skadet/livløse personer (kunne se blod/skader/traumer)

Møt noen av våre ansatte:

Fysiske krav

Utholdenhet

Øvelse / Alder 20-29 30-34 35-39 40-44 45+ Enhet
3000m løping 13:45 14:00 14:30 15:00 15:00 min
Roing romaskin – 5000 m 22:00 22:30 23:00 23:30 24:00 min
1000 m svømming 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 min

 

Styrke

Øvelse / Alder 20-29 30-34 35-39 40-44 45+ Enhet
Sit ups 35 30 30 25 20 Antall
Push ups 20 20 20 25 20 Antall
Ryggrulle 15 15 15 15 15 Antall

Når du er ferdig utdannet Maritim Redningsmann blir du overført til en operativ redningsskøyte. Du vil inngå i turnus sammen med øvrige besetninger.

Rekrutteringsprosessen

Etter søknadsfristen tar vi en grundig gjennomgang av søknadene sett opp mot stillingens krav. Vi vil så ta kontakt med aktuelle søkere for å avtale tidspunkt for en innledende samtale. Deretter følger seleksjonsrunden på vårt kompetansesenter i Horten, RS Noatun.

Hvis man sammen finner ut at man ønsker å gå videre, så gjør vi oppmerksom på at Redningsselskapet benytter personlighetstesting i våre rekrutteringsprosesser.

I RS tilbyr vi en jobb som betyr noe – for deg og for andre

 • Turnus er 28 dager på/av
 • En variert arbeidsdag med stor frihet
 • Mulighet for trening og annen aktivitet i arbeidstiden
 • Mange av våre stasjoner har eget treningsrom, evt. nært tilknyttet lokalt treningssenter
 • Fritidsordning
 • God innskuddsbasert pensjonsopptjening og helseforsikring

Dette høres ut som noe for meg, hvordan går jeg frem?

Send søknad til Redningsselskapet her.
Søknadsfristen er 11. april.