Organisasjon

Lurer du på hvordan Redningsselskapet er organisert? Her finner du informasjon om vår organisering, samt vår fremtidsstrategi «RS 2025».

Organisering

Redningsselskapet er organisert som en frivillig humanitær forening, eid av medlemmene og styrt gjennom lokalforeninger, distriktsårsmøter og representantskapsmøte som utpeker et sentralstyre.

Ledelse

Den daglige driften av Redningsselskapet ledes av generalsekretæren og hennes ledergruppe.

Les hele vår strategi her.

Datterselskaper

RS Sjøredningsskolen i Horten og Securmark er datterselskaper av Redningsselskapet. Småbåtregisteret er en del av Redningsselskapet.

Her finner du oss

Redningsselskapet er delt opp i fem regioner; Nord, Midt-Norge, Vest, Sør og Øst. Disse har igjen regionskontorer og distriktskontorer.

REGION NORD
(Nordland, Troms og Finnmark)

REGION MIDT-NORGE
(Trøndelag og Møre og Romsdal)

REGION VEST
(Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland)

 REGION SØR
(Østfold, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder)

REGION ØST
(Oslo, Akershus, Buskerud, Hedmark og Oppland)

Sentralstyret

President Nicolai Jarlsby
Visepresident Jon Rysst
Sentralstyremedlem Nils Petter Dyvik
Sentralstyremedlem Simone Møkster
Sentralstyremedlem Per Hindenes
Sentralstyremedlem Siren Sundby
Sentralstyremedlem Camilla Halleraker
Sentralstyremedlem, distrikt Per-Ørnulf Dæhlie
Sentralstyremedlem, ansatt rep land Tanja Krangnes
Sentralstyremedlem, ansatt rep sjø Per Børstad
Vararepresentanter:
1. vara Birgit Marie Liodden
2. vara Eivind Holst
Vara distriktsrepresentant Finn Øyvind Langfjell
Vara ansatt sjø Øyvind Giske Sundquist
Vara ansatt land Stig Fredriksen

Representantskapet

Representantskapet er organisasjonens høyeste organ og har som hovedoppgave å velge sentralstyre og fastsette organisasjonens vedtekter.

Representantskapsmøtet holdes i juni hvert år. Her møter 24 representanter fra de 12 ulike distriktene, 12 representanter fra 11 brukerorganisasjoner og to ansatterepresentanter.

Brukerorganisasjoner

Redningsselskapets sentralstyre 2019:
Første rekke fra venstre: Siren Sundby, visepresident Jon Rysst, generalsekretær Rikke Lind, president Nicolai Jarlsby,ansattrepresentant Tanja Krangnes, Per Hindenes

Andre rekke fra venstre: Simone Møkster, Per Ørnulf Dæhli, ansattrepresentant Per Børstad, Nils Petter Dyvik, Camilla Halleraker