International Maritime Rescue Federation

International Maritime Rescue Federation (IMRF),  er en verdensomspennende organisasjon med 112 medlemmer fordelt på 47 land.

Felles mål og plattform er å samle så mange lands maritime søk- og redningstjenester som mulig under én paraply, og på den måten dele informasjon og erfaringer mellom medlemslandene.

Under verdenskongressen i Bremerhaven i 2015 ble Redningsselskapets generalsekretær Rikke Lind valgt inn i styret i IMRF.

IMRF jobber også tett med den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO. IMO er FNs organ for regulering av internasjonal sjøfart. Organisasjonens formål er å tilstrebe et samarbeid mellom medlemslandenes maritime myndigheter. Særlig vektlagt er arbeidet med å sikkerhet til sjøs, og forurensning. IMO har sitt hovedkontor i London og har 170 medlemsland. Norge har vært medlem siden 1958.