Innføring av hastighetssertifikat

Regjeringen innfører krav om et eget høyhastighetsbevis for førere av fritidsbåter og vannscootere som kan oppnå hastighet på 50 knop eller mer, noe som tilsvarer 92,6 km/t. Rundt 30 000 båtførere (inkludert vannscooter) trenger hastighetsbevis før våren 2023.

Ønsker du å være blant de første til å vite mer? Vi sender ut mer info så snart Sjøfartsdirektoratet har mer fastsatt. Meld deg på nederst på siden, og få info på e-post fortløpende.

Loven trer i kraft våren 2023.

Sist oppdatert: 16.september 2021

Ofte stilte spørsmål

1. Når kan jeg ta hastighetssertifikat?
Per nå vet vi ikke når kurstilbydere kan starte opp kursvirksomhet. Men det blir i løpet av 2022.

2. Jeg har tatt hastighetskurs hos dere før. Får jeg automatisk hastighetssertifikat når loven trer i kraft?
I utgangspunktet nei. Men vi jobber med en løsning.
Om tidligere elever kan få dispensasjon (eventuelt prisreduksjon) til å kun ta avsluttende del eller eksamen vil vi se på sammen med Sjøfartsdirektoratet.

3. Hvilken aldersgrense gjelder for kurset?
18 år

4. Hva kommer kurset til å koste?
Ikke fastsatt ennå, men estimat er 3000-4000 kr

5. Trenger jeg kurs dersom jeg har motorsportlisens i Båtrace (eller masse erfaring med raske båter)?
Ja

6. Hvem skal, og hvem kan avholde kurs?
Hvilke tilbydere det blir av kurset vet man ikke ennå. Hvem som helst kan holde kurs om man tilfredsstiller de kravene til kurstilbyder og instruktør som kommer
Disse kravene har foreløpig ikke kommet fra Sjøfartdirektoratet.

7. Hva kreves for å bli instruktør?
D5L (D6 fra 2022), passasjer- og krisehåndteringskurs, grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk og SRC-sertifikat (VHF-kurs). Det er foreløpig ikke kjent om det vil kreves et eget instuktørkurs  for å undervise i faget.

8. Hvordan skal dette håndheves?
Dette vet vi lite om foreløpig. Det er Sjøfartsdirektoratet, politikerne og politiet som jobber med å fastsetter lovverket rundt det nye hastighetsbeviset.

9. Hva skal kurset inneholde?
I likhet med mye annet rundt det nye hastighetssertifikatet er heller ikke kompendiet klart foreløpig. Men signalene er at det blir en teoretisk del (mulig digital) og en praktisk del til slutt.

10. Hvor lenge skal kurset vare?
Som følge av usikkerheten rundt punkt 9 er det på det nåværende tidspunkt ikke mulig å fastslå varigheten på kurset.

11. Gjelder dette også for vannscooter?
Ja, dersom du har en vannscooter som kan oppnå 50 knop eller mer er du pliktig å ta høyhastighetsbevis for å kunne føre vannscooteren din lovlig.

12.Hva er bakgrunnen for hastighetssertifikatet? 
Allerede i april 2012 la et utvalg ledet av Sjøfartsdirektoratet frem en rapport som nevnte et eget høyhastighetsbevis som risikoreduserende tiltak for å få ned fatale ulykker med fritidsbåt. Den het «Rapport om sikkerhet ved bruk av fritidsbåt».

Regjeringen la i 2019 frem Meld. St. 30 Samhandling for betre sjøtryggleik, som inneholdt en rekke tiltak på fritidsbåtområdet. Sjøfartsdirektoratet har i etterkant utarbeidet en rapport om innføring av et høyhastighetsbevis. I september 2021 ble det innført krav om hastighetssertifikat på båter som har en toppfart på over 50 knop. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev, og vær den første til å motta ny informasjon om hastighetssertifikatet!

  • Still spørsmålet ditt her så svarer vi deg så fort vi vet noe mer.