Frivillig på redningsskøyte

*Se våre krav til mannskap
før du registrerer deg

Jeg ønsker å bli frivillig på redningsskøyte

 • *For å være mannskap på redningsskøyte stiller vi noen krav:  

  • Aldersgrense for inntak er mellom fylte 18 og 52 år.
  • Du må ha plettfri vandel.
  • Du må være 100 prosent arbeidsfør
  • Du må kunne svømme
  • Du må være i god fysisk form, samt ha BMI på under 33.
   Disse kravene gjelder ikke som frivillig land, så tilfredsstiller du ikke kravene til operativ frivillig, har vi brukt for deg på land.
   Vi legger til rette slik at du får de nødvendige kurs, opplæring og trening for å bli mannskap på våre skøyter.

Christian og Caroline er frivillige båtførere i Redningsselskapet

 • Vi trenger deg!

  Vi trenger deg som ønsker å…

  • Være en viktig ressurs i beredskapen langs kysten.
  • Arbeide på oppdrag i samarbeid med hovedredningssentralene og nødetatene
  • Løse små og store problemer for både fritidsbåt- og yrkesflåten.
  • Bidra til å redde liv!

  En redningsskøyte har følgende besetning: båtfører, bestmann, matros og aspirant.

  Krav til båtfører

  • Som båtfører må du ha en gyldig helseattest for sjøfolk.
  • Du må også ha D5L sertifikat. Dette sertifikatet er beviset på at du innehar nok kunnskap innen navigasjon, navigasjonsmidler, sjøveisregler/brovakthold, skipslære, sikkerhet og teknologi/motorlære til å føre en redningsskøyte.

  Krav til matros, bestmann og aspirant

  • Som matros og bestmann trenger du kun båtførersertifikat eller høyere nautisk utdannelse. Aspirantene trenger ikke dette.

  Andre krav

  • Du må ha en del kurs og treninger før du kan mønstre på, bla innen førstehjelp. Alt dette får du mer informasjon om at ditt lokale sjøredningskorps.

  Har du ikke de nødvendige sertifikatene? Som frivillig i Redningsselskapet får du opplæring og alle nødvendige kurs.

  Bli frivillig!

Å være frivillig gir meg mye tilbake gjennom erfaring og møte med hyggelige folk.

 

Christian Strøm, Båtfører