Frivillig på land

Lær opp barn og unge, lag aktiviteter, bli kursinstruktør, sørg for vedlikehold på våre baser eller bli med å samle inn penger.

Bli frivillig

Frivillig på land

Våre mange tusen frivillige legger årlig inn flerfoldige timer dugnadsinnsats. Timer som har bidratt til å redde liv, sikre verdier og øke kunnskap og trygghet på sjøen. Noen frivillige jobber på ett prosjekt, andre over lengre tid.

I RS teller frivillige på land i dag godt over 1000 mennesker – fra ungdommer på 14 år til pensjonister på godt over 90 år. Våre landbaserte frivillige er organisert i aktivitetslag spredt rundt i hele landet. Vi dekker hele kyststripen, fra nord til sør, samt Mjøsa og Femunden. Som frivillig kan du være med på en rekke forskjellige aktiviteter.

Bli med du også!

Eksempler på aktiviteter i som gjøres av frivillige er blant annet å…

  • hjelpe til med gjennomføring av sommerskoler, ungdomsleir og ungdomsseilaser for barn og unge
  • representere RS på messer og andre arrangementer
  • samle inn penger
  • bidra til å arrangere og gjennomføre ulike kurs
  • bidra til vedlikehold av RS-baser og utstyr
  • bemanne RS-båtene og delta ved deres aktiviteter
  • frakte, kjøre og vedlikeholde Eliasbåtene

…og mye mer! Har du noen timer å gi? Du bestemmer selv hvor mye tid du vil bruke på engasjementet. Vi trenger deg på laget vårt!