Jotun

Jotun er hovedleverandør av maling og bunnstoff til våre redningsskøyter, og bidrar til et utvidet markeds- og profileringssamarbeid.