Color Line

Bidrar økonomisk til Redningsselskapets sjøsikkerhetsarbeid, ved å gi en andel av sine spillinntekter om bord.

Color Line er en viktig maritim samarbeidspartner.

Color Line har valgt å gi en hyggelig andel av sine spilleinntekter om bord til oss i Redningsselskapet.

Redningsselskapets Sjøredningsskole har i mange år avholdt kurs for Color Line sine mannskaper innenfor brann, sjøsikkerhet og beredskap. Det sikrer et konstruktivt samarbeid med en solid maritim aktør.

Besøk siden til Color Line