Capgemini Consulting

Bidrar med verdifull kompetanse og strategisk rådgivning.

Capgemini Consulting og Redningsselskapet har utviklet en løpede pro bono samarbeidsavtale.

Avtalen innebærer at Capgemini Consulting gir oss mulighet til å benytte oss av deres tjenester, men til en kraftig rabattert pris. Dette har stor betydning for Redningsselskapet da dette er tjenester vi ellers ville vært nødt til å betale betydelig mer for i det åpne markedet.

Besøk siden til Capgemini Consulting