Skuld

Er en viktig samarbeidspartner og økonomisk støttespiller gjennom samarbeidsavtalen om ansvarsforsikring for redningsskøytene.

  • Skuld er en stor forsikringsaktør i den maritime næringen. For Redningsselskapet er Skuld en viktig samarbeidspartner og økonomisk støttespiller gjennom samarbeidsavtalen om ansvarsforsikring for redningsskøytene.

    Assuranceforeningen Skuld har støttet Redningsselskapets arbeid gjennom mange år. I 1999 finansierte de også redningsskøyta RS 106 «Skuld» som ble bygget ved Båtservice AS.

    Besøk siden til Skuld