Sea-Tek

Er maritim leverandør av motorkontrollsystemer, og bidrar med kompetanse til våre mannskaper, og vedlikehold og service til våre redningsskøyter.

  • Sea-Tek er maritim leverandør av motorkontrollsystemer, og bidrar med kompetanse, vedlikehold og service til redningsskøytene våre.

    Sea-Tek leverer både mekaniske, pneumatiske, elektroniske og hydrauliske systemer for regulering av fremdriftsanlegg. I tillegg til hydraulisk styring, skivebremser, lavfriksjonskabler, vannjetaggregater, motorinstrumenter, luftstartere, ferskvannskjølere samt både våt- og tørreksosdempere.

    Sea-Tek ønsker å støtte Redningsselskapets sjøsikkerhetsarbeid, og vi er glade for et gjensidig markeds- og profileringssamarbeid.

    Besøk sidene til Sea-Tek