Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS

Har sammen med sin stiftelse donert to redningsskøyter til Redningsselskapet og er en viktig samarbeidspartner for sikkerhet på sjøen.

 • Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS fullfinansierte i 2005 en redningsskøyte i Redningsselskapets største klasse, Fosen-klassen.

  RS 137 «Kristian Gerhard Jebsen»

  Samtidig ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi og Redningsselskapet om å samarbeide om sikkerhet på sjøen.

  Ny donasjon fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen

  Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen besluttet i 2015 å donere midler til en redningsskøyte i Petter C. G. Sundt-klassen.

  ( www.stiftkgj.no).

  «Vi setter enormt stor pris på denne generøse gaven til sjøsikkerheten i Norge. Den nye skøyta vil være i beredskap i minst 20 år fremover».

  -Rikke Lind, generalsekretær  i Redningsselskapet.

   

  Besøk siden til Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi