Jotun

Jotun er hovedleverandør av maling og bunnstoff til våre redningsskøyter, og bidrar til et utvidet markeds- og profileringssamarbeid.

  • Jotun bidrar med kvalitetsmaling og bunnstoff til våre redningsskøyter.

    Jotun er stolte av å støtte Redningsselskapets arbeid økonomisk, og bidrar også gjennom fordelaktige priser på maling og bunnstoff  til våre redningsskøyter.

    Redningsselskapet er glade for å ha en så stor og viktig maritim aktør med på laget, hvor vi også har utviklet et gjensidig markeds- og profileringssamarbeid mot fritidsbåtfolket, medlemmer, leverandører og støttespillere.

    Besøk siden til Jotun