Gylling Teknikk

Vi er avhengig av kvalitet og har i mange år benyttet batterier fra Gylling Teknikk.

  • Gylling Teknikk leverer batterier til vår redningsskøyter.

    Gylling Teknikk støtter Redningsselskapets sjøsikkerhetsarbeid økonomisk, samtidig som de er preferert  leverandør av batterier til redningsskøytene våres. Samarbeidsavtalen omhandler også et gjensidig markeds- og profileringssamarbeid.

    ”Den nære samarbeidsrelasjonen med Gylling Teknikk gjør oss bedre rustet til å løse elektrotekniske utfordringer”.

    -Webjørn Knudsen, flåtesjef i Redningsselskapet.

    Besøk siden til Gylling Teknikk