Kurs i Nattnavigasjon

Kurset skal gi kunnskap og trygghet i det å ferdes på sjøen i mørket.

Kursbeskrivelse

Forkunnskaper, (kravene er ikke ekskluderende, men vil gi deltageren bedre nytte av kurset)
• Båtførerprøven/ICC,
eller innehar følgende forkunnskaper:
• Grunnleggende ferdigheter i navigasjon
(utsetting av posisjon og kurs, beregning av fart/tid/distanse)
• Kjennskap til sjømerker
• Grunnleggende kjennskap til bruk av GPS/kartplotter
(utsetting av posisjoner og waypoints)
• Grunnleggende forståelse mht bruk av radar
Mål for kurset:
Kurset skal gi kunnskap og trygghet i det å ferdes på sjøen i mørket.
I dette ligger det:
• Å kunne skille mellom ulike «lysbaserte» sjømerker – som fyr, lykter, lanterner, lateral- og kardinalmerker.
• Å forstå og kunne bruke lyktenes sektorer i navigasjonen.
• Å kunne tolke andre skips lanterneføringer slik at man forholder seg til annen trafikk på en sikker måte.
• Å få et innblikk i hvordan kartplotter/AIS/radar kan benyttes på en god måte sammen med visuelle observasjoner.
• Å forstå utfordringer, farer og feilmarginer ved å ferdes til sjøs i mørke.

Fremtidige arrangementer

Sted Dato Varighet Ledige plasser Pris
BODØ
Tolder Holmers vei 4, 8003 BODØ
22.10.2021 1 dager Fullt kr 1 290,–
kr 890,– (Rabattert medlemspris)
kr 890,– (Rabattert ungmedlemspris)
Påmelding