Ta roret jenter

Meld deg på

Ta roret jenter
5.juni 2021 kl. 10:00 til 17:00

Pris: kr 2 490,–
Rabattert medlemspris: kr 1 990,–
Rabattert ungmedlemspris: kr 1 990,–


Jeg vil betale med …

Vilkår

Påmelding er bindende dersom skriftlig avmelding ikke er mottatt senest 10 dager før kursstart. Avmelding etter denne fristen medfører full betalingsplikt. Påmelding senere enn 10 dager før kursstart er alltid bindende. Dette betyr at Redningsselskapet ikke refunderer innbetalt kursavgift og heller ikke frafaller krav om slik avgift dersom man velger å ikke starte på kurs eller velger å avbryte påbegynt kurs. Man kan imidlertid starte opp igjen på et senere kurs innen 12 måneder uten annen tilleggskostnad enn eventuell generell prisjustering av kursavgiften og/eller eventuell kostnad ved nytt kursmateriell. Redningsselskapet forbeholder seg retten til å avlyse kurset dersom for få påmeldte.

Samtykke …

Praktisk informasjon og påmelding

Sted: Kleven Mandal Kurssted
Kleven, 4515 MANDAL

Kurstype: Ta roret jenter

Start: 5.juni 2021 kl. 10:00 Slutt: 5.juni 2021 kl. 17:00 Kursdager: 1 dag

Ta roret jenter er et kurs i praktisk båtføring for alle damer som ønsker å bli tryggere på å kjøre båt. Sammen med våre dyktige instruktører lærer kursdeltagerne å føre båt legge til fortøye og mye mer som hører det gode båtlivet til. Med mestringsfølelse og trygghet følger også glede. Redningsselskapet ønsker at flere kvinner skal få muligheten til å ta roret. Vi vet også at kvinner er underrepresentert som båtførere. Derfor lanserte Redningsselskapet i 2018 et pilotprosjekt under tittelen Ta Roret Jenter hvor hensikten var å utvikle et kursopplegg for praktisk opplæring for kvinner på sjøen. Piloten var en stor suksess og derfor satser vi nå for fullt med mange nye kurs i denne kategorien.

Påmeldingsfrist: 29.mai 2021

Pris: kr 2 490,– Rabattert medlemspris: kr 1 990,– Rabattert ungmedlemspris: kr 1 990,–

Ledige plasser: 2