Kurs i Nattnavigasjon

Kurset skal gi kunnskap og trygghet i det å ferdes på sjøen i mørket.

Praktisk informasjon og påmelding

Sted: RS Bodø Kurssted
Tolder Holmers vei 4, 8003 BODØ

Kurstype: Kurs i Nattnavigasjon

Start: 22.oktober 2021 kl. 17:00 Slutt: 22.oktober 2021 kl. 23:00 Kursdager: 1 dag

Er du trygg på sjøen etter mørkets frembrudd Bli litt tryggere gjennom RS sitt kurs Nattnavigasjon. Kurset tar for seg relevant teori relatert til ferdsel på sjøen i mørket i tillegg til en del praktiske øvelser. Vi har vester til alle.

Påmeldingsfrist: 15.oktober 2021 Påmeldingsfrist utgått!

Pris: kr 1 290,– Rabattert medlemspris: kr 890,– Rabattert ungmedlemspris: kr 890,–

Ledige plasser: Fullt

Kursbeskrivelse

Forkunnskaper, (kravene er ikke ekskluderende, men vil gi deltageren bedre nytte av kurset)
• Båtførerprøven/ICC,
eller innehar følgende forkunnskaper:
• Grunnleggende ferdigheter i navigasjon
(utsetting av posisjon og kurs, beregning av fart/tid/distanse)
• Kjennskap til sjømerker
• Grunnleggende kjennskap til bruk av GPS/kartplotter
(utsetting av posisjoner og waypoints)
• Grunnleggende forståelse mht bruk av radar
Mål for kurset:
Kurset skal gi kunnskap og trygghet i det å ferdes på sjøen i mørket.
I dette ligger det:
• Å kunne skille mellom ulike «lysbaserte» sjømerker – som fyr, lykter, lanterner, lateral- og kardinalmerker.
• Å forstå og kunne bruke lyktenes sektorer i navigasjonen.
• Å kunne tolke andre skips lanterneføringer slik at man forholder seg til annen trafikk på en sikker måte.
• Å få et innblikk i hvordan kartplotter/AIS/radar kan benyttes på en god måte sammen med visuelle observasjoner.
• Å forstå utfordringer, farer og feilmarginer ved å ferdes til sjøs i mørke.