Kurs i Nattnavigasjon

Kurset skal gi kunnskap og trygghet i det å ferdes på sjøen i mørket.

Meld deg på

Kurs i Nattnavigasjon
22.oktober 2021 kl. 17:00 til 23:00

Pris: kr 1 290,–
Rabattert medlemspris: kr 890,–
Rabattert ungmedlemspris: kr 890,–


Jeg vil betale med …

Vilkår

Påmelding er bindende dersom skriftlig avmelding ikke er mottatt senest 10 dager før kursstart. Avmelding etter denne fristen medfører full betalingsplikt. Påmelding senere enn 10 dager før kursstart er alltid bindende. Dette betyr at Redningsselskapet ikke refunderer innbetalt kursavgift og heller ikke frafaller krav om slik avgift dersom man velger å ikke starte på kurs eller velger å avbryte påbegynt kurs. Man kan imidlertid starte opp igjen på et senere kurs innen 12 måneder uten annen tilleggskostnad enn eventuell generell prisjustering av kursavgiften og/eller eventuell kostnad ved nytt kursmateriell. Redningsselskapet forbeholder seg retten til å avlyse kurset dersom for få påmeldte.

Samtykke …

Praktisk informasjon og påmelding

Sted: RS Fyrtårn Tromsø
Søndre Tollbodgt. 3a, 9008 TROMSØ

Kurstype: Kurs i Nattnavigasjon

Start: 22.oktober 2021 kl. 17:00 Slutt: 22.oktober 2021 kl. 23:00 Kursdager: 1 dag

Er du trygg på sjøen etter mørkets frembrudd Bli litt tryggere gjennom RS sitt kurs Nattnavigasjon. Kurset tar for seg relevant teori relatert til ferdsel på sjøen i mørket i tillegg til en del praktiske øvelser. Vi har vester til alle.

Påmeldingsfrist: 15.oktober 2021

Pris: kr 1 290,– Rabattert medlemspris: kr 890,– Rabattert ungmedlemspris: kr 890,–

Ledige plasser: 6 eller flere

Kursbeskrivelse

Forkunnskaper, (kravene er ikke ekskluderende, men vil gi deltageren bedre nytte av kurset)
• Båtførerprøven/ICC,
eller innehar følgende forkunnskaper:
• Grunnleggende ferdigheter i navigasjon
(utsetting av posisjon og kurs, beregning av fart/tid/distanse)
• Kjennskap til sjømerker
• Grunnleggende kjennskap til bruk av GPS/kartplotter
(utsetting av posisjoner og waypoints)
• Grunnleggende forståelse mht bruk av radar
Mål for kurset:
Kurset skal gi kunnskap og trygghet i det å ferdes på sjøen i mørket.
I dette ligger det:
• Å kunne skille mellom ulike «lysbaserte» sjømerker – som fyr, lykter, lanterner, lateral- og kardinalmerker.
• Å forstå og kunne bruke lyktenes sektorer i navigasjonen.
• Å kunne tolke andre skips lanterneføringer slik at man forholder seg til annen trafikk på en sikker måte.
• Å få et innblikk i hvordan kartplotter/AIS/radar kan benyttes på en god måte sammen med visuelle observasjoner.
• Å forstå utfordringer, farer og feilmarginer ved å ferdes til sjøs i mørke.