Ta roret jenter

Meld deg på

Ta roret jenter
8.mai 2021 kl. 17:00 til 9.mai 2021 kl. 18:00

Pris: kr 2 490,–
Rabattert medlemspris: kr 1 990,–
Rabattert ungmedlemspris: kr 1 990,–


Jeg vil betale med …

Vilkår

Påmelding er bindende dersom skriftlig avmelding ikke er mottatt senest 10 dager før kursstart. Avmelding etter denne fristen medfører full betalingsplikt. Påmelding senere enn 10 dager før kursstart er alltid bindende. Dette betyr at Redningsselskapet ikke refunderer innbetalt kursavgift og heller ikke frafaller krav om slik avgift dersom man velger å ikke starte på kurs eller velger å avbryte påbegynt kurs. Man kan imidlertid starte opp igjen på et senere kurs innen 12 måneder uten annen tilleggskostnad enn eventuell generell prisjustering av kursavgiften og/eller eventuell kostnad ved nytt kursmateriell. Redningsselskapet forbeholder seg retten til å avlyse kurset dersom for få påmeldte.

Samtykke …

Praktisk informasjon og påmelding

Sted: RS Region Midt-Norge
Magdevågvegen 1, 6009 ÅLESUND

Kurstype: Ta roret jenter

Start: 8.mai 2021 kl. 17:00 Slutt: 9.mai 2021 kl. 18:00 Kursdager: 3 dager

Føler du deg usikker når du skal fortøye båten er du redd for å ta roret Meld deg på et kurs om du ønsker et teoretisk og praktisk opplæringskurs i båtkjøring. Kurset vil inneholde teori for hvordan vi ferdes trygt på sjøen og praktisk trening i å mestre båtkjøring med manøvrering og fortøyning. Ta roret jenter gir mestringsfølelse og økt glede ved ferdsel på havet gjennom fokus på teori sikkerhet og praktiske øvelser og det gjør deg klar til å ta eksamen i båtførerprøven på slutten av kurset. Man bestiller eksamen på www.båtførerregisteret.no Dette kurset er kun for kvinner. Fredag kl.17 21 lørdag kl.09 17 og søndag kl.09 18.

Påmeldingsfrist: 5.mai 2021

Pris: kr 2 490,– Rabattert medlemspris: kr 1 990,– Rabattert ungmedlemspris: kr 1 990,–

Ledige plasser: 4