Redningsselskapets drukningsstatistikk

Redningsselskapet fører månedlig statistikk over drukninger i Norge. Drukningsstatistikken gir mer kunnskap om fatale drukningsulykker, og skal bidra til treffsikre og mer målrettede forebyggende tiltak.

Digital drukningsstatistikk

Over ser du statistikk for foregående måned og utviklingen fra 2017 og fram til i dag. Trykk på pilen i høyre hjørne nederst for å få opp drukningsstatistikken i fullformat. Statistikken har fire faner som du kan trykke på og velge enkelt-variabler: Statistikk pr måned, Utvikling over tid (se hele 2021 her), Kommuner og Drukning og veitrafikk. 

Drukningsulykker i 2021

75 personer druknet i 2021

75 personer omkom i drukningsulykker i 2021. Ifølge Redningsselskapets drukningsstatistikk er det en nedgang på 14 % sammenlignet med i fjor. Hele 60 % av de som omkom var 60 år eller eldre. 

– De fra 60 år og oppover utgjør 22 % av befolkningen i Norge, og er dermed sterkt overrepresentert på drukningsstatistikken, sier Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet.

– For å lykkes i arbeidet med å redusere antall drukningsdødfall i Norge i årene framover, er det helt nødvendig å bruke ressurser på tiltak som treffer den godt voksne delen av befolkningen, fortsetter Krangnes.

Nedgang i fall fra land og bading

Nedgangen er størst i ulykker etter fall fra land. Det er også nedgang i antall drukningsulykker i forbindelse med bading.

– Barn og unge mellom null og 25 år er vanligvis den gruppen som er mest utsatt for badeulykker, men i 2021 omkom ingen i denne aldersgruppen. Det er gledelig, sier Krangnes.

Halvparten av de som omkom i badeulykker i fjor var i 70- og 80-årene, noe som også har vært tilfellet i de foregående årene.

– Det kan være at noen stoler på ferdigheter de har hatt tidligere i livet, og overvurderer nåværende ferdigheter og fysikk. Internasjonal forskning viser dessuten at underliggende sykdommer kan være medvirkende årsak til drukningsulykker i denne aldersgruppen, sier Tanja Krangnes i Redningsselskapet.

Flere ulykker fra fritidsbåt og på isen

Samtidig økte antall drukningsulykker fra fritidsbåt med 25 %, fra 20 omkomne i 2020 til 25 i fjor.

Ni personer druknet etter fall gjennom is. Det er tre ganger så mange som i 2020.

– Vi må 30 år tilbake i tid til 1991, da ti personer omkom, for å finne flere drukningsulykker etter fall gjennom isen. Snittet er på tre – fire ulykker i året, sier Krangnes.

87 % av alle som druknet i fjor var menn, mens 13 % var kvinner. 4 % var barn og unge under 18 år.

Flest drukningsulykker i Troms og Finnmark

I Vestland og Troms og Finnmark omkom 13 personer i drukningsulykker i 2021. Tett fulgt av Viken med 12 drukningsdødsfall.

– Ser vi dette opp mot antall innbyggere i fylket, hadde Troms og Finnmark hele 5,3 drukningsdødsfall pr 100 000 innbyggere i 2021. Snittet i Norge var på 1,4, sier Krangnes.

Én person omkom i desember

Kun én person omkom som følge av drukning i desember 2021. En mann i slutten av 60-årene ble funnet omkommet nærheten av en båt utenfor Namsos i Trøndelag.

Mest mulig relevant statistikk for å forebygge ulykker

Redningsselskapets drukningsstatistikk viser en reell nedgang i antall drukningsdødsfall i 2021 fra året før. En del av denne nedgangen skyldes arbeidet med ta suicidale hendelser ut av statistikken, som skjer i dialog med politiet. Suicidale hendelser utelukkes for at Redningsselskapets drukningsstatistikk skal være relevant for å forebygge drukning som skyldes ulykker.

* Merk at drukningsstatistikken kan endres ved ny informasjon om enkelthendelser. Ved utgangen av 2021 ble to hendelser tatt ut av statistikken etter nye opplysninger om dødsårsak. En ulykke er flyttet fra «fritidsbåt» til «fall fra land». Det er også gjort justeringer underveis i 2021.

Voksne nordmenn er dårligst på å svømme i Skandinavia

En undersøkelse fra Redningsselskapet (RS) og Norges Svømmeforbund (NSF) i 2021 har sett på nordmenns svømmeferdigheter og risikoforståelse rundt sjø og vann. Les pressemeldingen og se hele undersøkelsen her

I 2021 publiserte RS og NSF også en ny undersøkelse om norske tiåringers svømmeferdigheter.

Bli en livredder - ta vårt gratis digitale livredningskurs

Redningsselskapets digitale livredningskurs passer for ungdommer, foreldre og familier som vil ha en kort introduksjon til livredning.

Gjennom spill og videoer lærer du:

  • Å vurdere risiko rundt sjø og vann
  • Å gjenkjenne en drukningsulykke
  • Hva du gjør hvis du selv havner i vannet ved et uhell
  • Hvordan du kan redde andre på en trygg måte
  • Førstehjelp ved drukningsulykker

Kurset gir deg grunnleggende kunnskap som både gir økt vannglede og kan redde liv. Det tar bare 20 – 30 minutter å fullføre kurset.Når du har bestått den avsluttende quizen, får du diplom og tittelen Livredderaspirant.

Ta digitalt livredingskurs her

Drukning er ikke som på film

En drukning er ikke som på film, med rop om hjelp, plasking i vannet og veiving med armene. Se filmen og lær hvordan du oppdager at noen er i ferd med å drukne - det kan redde liv.

Slik redder du en som holder på å drukne

Drukningsstatistikk 2017 - 2019

Drukningsstatistikk 2020

Januar Mai September
Februar Juni Oktober
Mars Juli November
April August Desember (hele 2020)

Kontakt oss for å få drukningstall på kommunenivå fra 2017 til d.d.

Drukningsstatistikk 2019

Januar Mai September
Februar Juni Oktober
Mars Juli November
April August Desember

Rapporten for desember inneholder total-tallene for 2019.

Drukningsstatistikk 2018:

Januar Mai September
Februar Juni Oktober
Mars Juli November
April August Desember

Desember-statistikken inneholder også akkumulerte tall for hele 2018.

Drukningsstatistikk 2017:

Januar Mai September
Februar Juni Oktober
Mars Juli November
April August Desember

Drukningsstatistikk for 2017 – sammendrag

Redningsselskapet tok over Norsk Folkehjelps drukningsstatistikk fra januar 2017.

Drukningsulykker i 2021

65
Menn
10
Kvinner

Kontaktperson spørsmål om drukning