Redningsselskapets drukningsstatistikk

Redningsselskapet fører månedlig statistikk over drukninger i Norge. Drukningsstatistikken gir mer kunnskap om fatale drukningsulykker, og skal bidra til treffsikre og mer målrettede forebyggende tiltak.

Digital drukningsstatistikk

Her finner du detaljert statistikk for forrige måned samt statistikk fra 2017 og fram til i dag. Trykk på pilen i høyre hjørne nederst for å få opp drukningsstatistikken i fullformat. Statistikken har fire faner som du kan trykke på og velge enkelt-variabler: Statistikk pr måned, Utvikling over tid, Kommuner og Drukning og veitrafikk. Ta kontakt med tanja.krangnes@rs.no om du har spørsmål.

Om drukningsstatistikken
Statistikken er basert på medieovervåking av alle hendelser i sjø, elv, vann og basseng i Norge der personer enten omkommer, blir skadet eller overlever uten skade. Drukningsulykker der personen omkommer tas med i statistikken som publiseres her.  Hendelser der utfall ikke er kjent o.l. sjekkes fortløpende med politiet. Informasjon om båtulykker samkjøres med SjøfartsdirektoratetMånedstallene er foreløpige, og endres om det komme nye opplysninger om hendelsen

Drukningsulykker i mai

Fem personer druknet i mai

Fem personer omkom i drukningsulykker i mai, mot ti i 2020. Så langt i år har 23 personer druknet i Norge, viser Redningsselskapets drukningsstatistikk.

På samme tidspunkt i fjor hadde 30 personer omkommet i drukningsulykker.

– Maiværet var relativt kjølig og dårlig fram til forrige helg. Den store båtutfarten på Østlandet startet ikke før forrige helg, og badesesongen har heller ikke kommet i gang før nå. Vi håper nedgangen i antall drukningsulykker fortsetter gjennom sommeren, sier Tanja Krangnes, som er fagleder for drukningsforebygging i Redningsselskapet.

Tre ulykker i Agder, to i Trøndelag

Tre av de fem drukningsulykkene i mai skjedde i Agder. I midten av måneden fant forbipasserende en livløs mann i 50-årene i elva Marna i Mandal. I slutten av mai ble to menn i 40- og 50-årene meldt savnet utenfor Lindenes. De to er fremdeles ikke funnet, men er antatt omkommet.

I Trøndelag omkom en kvinne i 80-årene etter at hun falt i elva Gaula i Melhus. En mann i 60-årene ble funnet i elva Orkla i Meldal, i samme fylke.

Ulykkesmåneder

40 av de 88 drukningsulykkene i fjor fant sted i sommermånedene juni, juli og august.

– Vi ønsker at så mange som mulig får gode opplevelser ved vann og sjø i sommer. For å unngå ulykker, er det viktig med godt vannvett i båt, når du bader og på bryggekanten. Tenk sikkerhet i forkant, løft blikket og pass godt på deg selv og de rundt deg, sier Tanja Krangnes i Redningsselskapet.

Ulykkene så langt i år

Fra januar til mai har det vært ni drukningsulykker fra fritidsbåter og tre fra yrkesbåter. Seks personer har omkommet etter å ha gått gjennom isen, mens fire ulykker skyldes fall fra land. To personer har også omkommet i forbindelse med dykking.

Av de 23 personene som har omkommet så langt i år, er det 22 menn og én kvinne. Hele 16 av de 23 var 60 år eller eldre.

Vestland fylke har hatt flest drukningsulykker mellom januar og mai, med fem omkomne personer. Både Agder og Trøndelag har hatt fire drukningsulykker.

Se detaljert digital drukningsstatistikk øverst på siden.

* En ulykke er fjernet fra drukningsstatistikken for mars, da dødsårsaken ikke var drukning.

Drukning er ikke som på film

En drukning er ikke som på film, med rop om hjelp, plasking i vannet og veiving med armene. Se filmen og lær hvordan du oppdager at noen er i ferd med å drukne - det kan redde liv.

Slik redder du en som holder på å drukne

Drukningsstatistikk 2017 - 2019

Drukningsstatistikk 2020

Januar Mai September
Februar Juni Oktober
Mars Juli November
April August Desember (hele 2020)

Kontakt oss for å få drukningstall på kommunenivå fra 2017 til d.d.

Drukningsstatistikk 2019

Januar Mai September
Februar Juni Oktober
Mars Juli November
April August Desember

Rapporten for desember inneholder total-tallene for 2019.

Drukningsstatistikk 2018:

Januar Mai September
Februar Juni Oktober
Mars Juli November
April August Desember

Desember-statistikken inneholder også akkumulerte tall for hele 2018.

Drukningsstatistikk 2017:

Januar Mai September
Februar Juni Oktober
Mars Juli November
April August Desember

Drukningsstatistikk for 2017 – sammendrag

Redningsselskapet tok over Norsk Folkehjelps drukningsstatistikk fra januar 2017.

Drukningsulykker i 2021

22
Menn
1
Kvinner

Kontaktperson spørsmål om drukning