Redningsselskapets drukningsstatistikk

Redningsselskapet fører månedlig statistikk over drukninger i Norge.

37 mennesker druknet første halvår

Så langt i år har det vært 15 færre drukningsdødsfall enn i fjor. – Vi oppfordrer alle til å løfte blikket og pass godt på hverandre i sommer. Det vil medvirke til at nedgangen fortsetter, sier generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet.

Redningsselskapet drukningsstatistikk for første halvår viser at 20 personer druknet etter fall fra land eller brygge mellom januar og juni. Ni personer druknet fra fritidsbåt (inkludert to fra kajakk/kano), mens to tenåringsgutter omkom under bading. De resterende seks druknet etter at tre biler havnet i vannet, under dykking, et basehopp og fall fra passasjerbåt. Fortsatt preges statistikken av godt voksne menn, og kun to av de som har druknet så langt i år er kvinner.

Færre har druknet i forbindelse med bading, bruk av fritidsbåt og etter fall fra land/brygge. Det har heller ikke vært drukningsdødsfall fra yrkesfartøy så langt i år.

– Nedgangen i antall drukninger har vært tydelig i april, mai og juni. Været har vært langt dårligere enn i samme periode i fjor, så noe av forklaringen ligger nok her. Færre oppholdt seg på, ved og i vannet i denne perioden, sier Tanja Krangnes, leder for fagområdet drukning i Redningsselskapet.

Nedgangen fra tidligere år når det gjelder drukning fra fritidsbåt, fortsetter i år.

– Dette er veldig positivt. Økt fokus på sikkerhet og gode holdninger, vestpåbud og at alle som er født etter 1980 må ha båtførerprøven kan være medvirkende årsaker, sier Krangnes.

Flest badeulykker i juli

I 2018 druknet 18 personer under bading. Redningsselskapets gjennomgang av badeulykker de siste fem årene, viser at 70 prosent av alle slike drukningsdødsfall skjer i juli. Barn i barneskolealder, ungdom og eldre mennesker er mest risikoutsatt.

– Noen sekunders uoppmerksomhet kan være for mye. En drukningsulykke skjer forferdelig fort, så hold barna under konstant oppsyn på badetur, oppfordrer Krangnes, som også ber foreldre ta en badevett-prat med tenåringene.

– Tenåringer tar ofte sjanser, og tøffer seg for hverandre. Det er tøffest å ikke ta risiko, sier Krangnes.

En av tre som omkommer under bading er 70 år eller eldre.

– Tenk over om du er i like god form som før, hvis det er lenge siden du badet. Ta hensyn til egen helse, svøm langs land og unngå å bade alene, råder Krangnes.

Badevett for små og store

Nedgangen i antall drukninger i 2019 har skjedd i april, mai og juni.

20 av 37 drukningsdødsfall så langt i 2019 har skjedd etter fall fra land eller brygge. Ni personer har omkommet fra fritidsbåt, inkludert kajakk/kano.

Så langt i år har det vært flest drukningsdødsfall i Rogaland.

Voksne menn over 41 år har størst risiko for å drukne, men også ungdom og unge voksne er overrepresentert på statistikken. I fjor druknet 10 gutter/menn mellom 15 og 25 år i første halvår.

Drukningsstatistikk 2019 - første halvår

Januar Mars Mai
Februar April Juni

Juni-statistikken inneholder også halvårstallene. Kontakt oss for å få drukningstall på kommunenivå fra 2017 til d.d.

Lær deg førstehjelp ved drukning - det kan redde liv

Drukningsstatistikk 2017 og 2018

Drukninger i 2018:

Januar Mai September
Februar Juni Oktober
Mars Juli November
April August Desember

Desember-statistikken inneholder også akkumulerte tall for hele 2018.

Drukninger i 2017:

Januar Mai September
Februar Juni Oktober
Mars Juli November
April August Desember

Drukningsstatistikk for 2017 – sammendrag

Redningsselskapet tok over Norsk Folkehjelps drukningsstatistikk fra januar 2017. Klikk på linken under for å se drukningsstatistikk fra 1988 – 2016.

Drukningsstatistikk før 2017 (Norsk Folkehjelp)

Drukninger 2019

35
Menn
2
Kvinner
Statistikken oppdateres rundt den 10. hver måned

Kontaktperson spørsmål om drukning