Drukningsstatistikk

Redningsselskapet fører statistikk over drukninger i Norge.

Kommentar til tallene

 • 60 drukninger så langt i 2017

  Elleve personer er funnet druknet i august 2017, ni menn og to kvinner. Fem av drukningene skjedde i forbindelse med fiske i elv, ferskvann eller sjø.

  Drukningene denne måneden har skjedd i sju av landets fylker: Telemark (3), Møre og Romsdal (2), Rogaland (2), Nordland (1), Sør-Trøndelag (1), Vestfold (1) og Buskerud (1).

  Hittil i 2017 har 6o personer druknet, og av disse er 88 prosent menn. 18 av drukningsulykkene er relatert til fritidsbåt og 13 til fall fra land/brygge i elv, sjø eller vann. 11 av de 60 som har omkommet i drukningsulykker er utenlandske statsborgere.

  Vil du ha kommentarer til drukningsstatistikken? Kontakt Redningsselskapets pressevakt på tlf 911 07 777.

Drukninger i 2017

 • 0

  Menn

 • 0

  Kvinner

Statistikken oppdateres den 10. hver mnd.