Redningsselskapets drukningsstatistikk

Redningsselskapet fører månedlig statistikk over drukninger i Norge. Drukningsstatistikken gir mer kunnskap om fatale drukningsulykker, og skal bidra til treffsikre og mer målrettede forebyggende tiltak.

Drukningstall for 2020

88 personer druknet i 2020

Totalt druknet 88 personer i Norge i fjor, ifølge Redningsselskapets drukningsstatistikk. Det er to flere enn i 2019.

Flere druknet etter fall fra land og under bading i 2020 enn året før, mens færre omkom fra fritidsbåt, under dykking og etter at biler havnet i vann. 55 prosent av ulykkene skjedde i sjø, mens de resterende er jevnt fordelt på elver og innsjøer.

– Selv om det har vært et spesielt år der de aller fleste var hjemme i Norge og tok sjøen og naturen mer i bruk enn noen gang, hadde vi håpet på en nedgang i drukningsulykker fra året før, sier Tanja Krangnes, leder for fagområdet drukning i Redningsselskapet.

– For at færre skal drukne framover, må det drukningsforebyggende arbeidet intensiveres både nasjonalt og lokalt. Det skal vi stå i spissen for, sier Krangnes.

Fire barn druknet

Av de 88 personene som druknet i 2020 var det 72 voksne menn og 12 voksne kvinner. Fire barn i alderen ett til 14 år omkom. To barn druknet under bading, mens de to andre omkom etter å ha falt i henholdsvis sjøen og ei elv.

Redningsselskapets drukningsstatistikk for de siste fire årene viser at nettopp bading og fall fra land er de vanligste årsakene til at barn drukner. I denne perioden har 62 prosent av alle drukningsulykker blant barn skjedd under bading, mens 38 prosent har druknet etter fall fra land. Ett barn omkom etter å ha gått gjennom isen.

– Innsikten som statistikken gir må brukes til å målrette og styrke det nasjonale drukningsforebyggende arbeidet, slik at vi kan forhindre framtidige drukningsulykker blant både barn og voksne, sier Tanja Krangnes i Redningsselskapet.

Mange fall fra land-ulykker

Fall fra land var også i 2020 den vanligste årsaken til drukning i Norge. I 2020 druknet 46 personer etter å ha havnet i sjø, elv eller vann fra land. Det er 13 flere enn i 2019.

«Fall fra land» omfatter drukning i forbindelse med fiske fra land eller i elver, fall under turer langs vann og ulykker i forbindelse med fest og uteliv nært vann. I tillegg registreres personer som blir funnet omkommet i vann uten at det foregående hendelsesforløpet er kjent i denne kategorien.

Drukning fra båt

20 voksne menn druknet fra fritidsbåt i 2020, mot 26 året før. To av disse ulykkene skjedde fra vannscooter, mens en person druknet fra kajakk.

Tre menn druknet fra yrkesbåter i fjor. To av ulykkene skjedde mens båtene lå ved kai, mens en person fremdeles er savnet etter at en fiskebåt forliste.

12 badeulykker

Drukning i forbindelse med bading er den tredje vanligste ulykkestypen, også i 2020. Sju av totalt 12 drukningsulykker i forbindelse med bading skjedde under varmebølgen i siste halvdel av juni. Sju av de omkomne var barn og unge i alderen 7 til 25 år.

Tre menn omkom etter å ha falt gjennom isen i 2020. To av disse ulykkene skjedde under isfiske. I tillegg druknet to menn i forbindelse med dykking i fjor, mens to menn mistet livet etter at personbilene de satt i kjørte ut i vann.

Mange ulykker i Nordland

Alle landets fylker hadde drukningsdødsfall i 2020. Viken topper statistikken med 19 drukningsulykker, foran Vestland med 12 ulykker. Nordland og Rogaland har 10 ulykker hver.

Ser man på antall drukninger opp mot innbyggertall endres bildet noe. Nordland har flest drukningsdødsfall med 4,1 pr 100 000 innbyggere, tett fulgt av Troms og Finnmark (3,7). Oslo har kun 0,3 drukningsdødsfall pr 100 000 innbyggere.

Les hele 2020-rapporten her

Desember 2020

I årets siste måned omkom seks personer av drukning. Fire menn døde etter å ha falt i vannet fra land. En mann gikk gjennom isen, mens en annen mann døde etter at bilen kjørte av veien og ut i et islagt vann.

Merk: Redningsselskapets drukningsstatistikk føres månedlig, og endres dersom nye opplysninger kommer til i etterkant. Siden forrige publisering er to drukningshendelser er tatt ut av statistikken: Drukning i gruve i Arendal (to personer er siktet for drap), og fritidsbåtulykke i Tokke (dødsårsak var et illebefinnende). I tillegg er en ulykke endret fra fritidsbåt til bading.

 Type ulykke

Type ulykke Antall drukninger i 2020 Antall drukninger i 2019
Fall fra land 46 33
Fritidsbåt 20 (1 fra kano/kajakk) 26 (3 fra kano/kajakk)
Bading 12 9
Yrkesbåt 3 1
Gjennom is 3 1
Dykking 2 5
Bil i vann 2 7
Annet 0 4
Totalt 88 86

Drukninger pr fylke

Fylke Antall drukninger i 2020 Antall drukninger i 2019
Troms og Finnmark 9 7
Nordland 10 11
Trøndelag 5 10
Møre og Romsdal 5 7
Vestland 12 10
Rogaland 10 14
Agder 4 8
Vestfold og Telemark 6 7
Viken 19 8
Oslo 2 2
Innlandet 6 1
Annet (norsk farvann) 0 1

Drukningsstatistikk pr måned 2020

Januar Mai September
Februar Juni Oktober
Mars Juli November
April August Desember (hele 2020)

Kontakt oss for å få drukningstall på kommunenivå fra 2017 til d.d.

Drukning er ikke som på film

En drukning er ikke som på film, med rop om hjelp, plasking i vannet og veiving med armene. Se filmen og lær hvordan du oppdager at noen er i ferd med å drukne - det kan redde liv.

Slik redder du en som holder på å drukne

Drukningsstatistikk 2017 - 2019

Drukningsstatistikk 2019

Januar Mai September
Februar Juni Oktober
Mars Juli November
April August Desember

Rapporten for desember inneholder total-tallene for 2019.

Drukningsstatistikk 2018:

Januar Mai September
Februar Juni Oktober
Mars Juli November
April August Desember

Desember-statistikken inneholder også akkumulerte tall for hele 2018.

Drukningsstatistikk 2017:

Januar Mai September
Februar Juni Oktober
Mars Juli November
April August Desember

Drukningsstatistikk for 2017 – sammendrag

Redningsselskapet tok over Norsk Folkehjelps drukningsstatistikk fra januar 2017.

Drukninger 2020

75
Menn
13
Kvinner

Kontaktperson spørsmål om drukning