Redningsselskapets drukningsstatistikk

Redningsselskapet fører månedlig statistikk over drukninger i Norge. Drukningsstatistikken gir mer kunnskap om fatale drukningsulykker, og skal bidra til treffsikre og mer målrettede forebyggende tiltak.

Drukningstall for september 2020

Sju personer druknet i september

Sju personer omkom i drukningsulykker i september. Ifølge Redningsselskapets drukningsstatistikk har totalt 78 personer druknet så langt i år. Det er sju flere enn på samme tidspunkt i fjor.  

Fire av de sju som omkom som følge av drukning i september var kvinner i alderen 40 – 75 år. Tre av kvinnene ble funnet livløse i elver ved Fredrikstad, Hvaler og Lena, mens den fjerde kvinnen, som var i 70-årene, omkom under bading i Lindesnes.

To menn i 30- og 40-årene falt over bord og druknet fra fritidsbåt i henholdsvis Stavanger og Gulen, mens en mann i 30-årene døde etter å ha falt fra en kai i Rørvik.

Økning i fall fra land og bading, færre omkommer fra fritidsbåt

  • Drukning etter fall fra land er den vanligste ulykkestypen med 40 omkomne så langt i år, noe som tilsvarer en økning på 12 personer sammenlignet med samme periode i fjor.
  • 11 personer har så langt i år omkommet i forbindelse med bading, noe som er tre flere enn i samme periode i fjor.
  • 20 personer har druknet i forbindelse med bruk av fritidsbåt /kajakk/kano. Det er fire personer færre enn i samme periode i fjor.

I tillegg har tre personer druknet fra yrkesfartøy, to har omkommet i forbindelse med dykking og to personer har druknet etter å ha falt gjennom isen i løpet av årets ni første måneder.

Så langt i 2020 er 85 prosent av de som har omkommet av drukning menn. Fem prosent av de som har druknet er barn / ungdom under 18 år.

Hver fjerde drukning er i Viken

18 av de 78 drukningene med dødelig utfall i 2020 har skjedd i Viken fylke. Det er en kraftig økning sett i forhold til fjoråret.

I løpet av de ni første månedene i 2019 hadde Redningsselskapets drukningsstatistikk registrert totalt sju drukningsdødsfall i Viken-fylkene Østfold, Akershus og Buskerud.

Det har også vært en økning i drukningsulykker i Troms og Finnmark, der ni har omkommet så langt i år mot seks i fjor. I Innlandet var det registrert én drukning pr 30. september 2019, mot fem i år.

– Halvparten av de 18 drukningsulykkene i Viken har skjedd i elver, hovedsakelig etter fall fra land. Er det mye strøm i elva kan det bli ekstra vanskelig å komme seg opp. Havner man i vannet uten at det er planlagt, er det også lett å få panikk, sier Tanja Krangnes, som er leder for fagområdet drukning i Redningsselskapet.

 

Fylke  Drukninger pr 31.09.20  Drukninger pr 31.09.19 
Viken  18  7 
Vestland  10  10 
Troms og Finnmark  9  6 
Nordland  8  10 
Rogaland  7  12 
Trøndelag  5  6 
Møre og Romsdal  5  6 
Innlandet  5  1 
Vestfold og Telemark  5  5 
Agder  4  6 
Oslo  2  1 
 * Pr 31.08.20 var det registrert 69 drukningsulykker. I løpet av september ble det etterregistrert en ulykke i mai og en i august. 

Drukningsstatistikk pr måned 2020

Januar Mai September
Februar Juni
Mars Juli
April August

Kontakt oss for å få drukningstall på kommunenivå fra 2017 til d.d.

Drukning er ikke som på film

En drukning er ikke som på film, med rop om hjelp, plasking i vannet og veiving med armene. Se filmen og lær hvordan du oppdager at noen er i ferd med å drukne - det kan redde liv.

Slik redder du en som holder på å drukne

Drukningsstatistikk 2017 - 2019

Drukningsstatistikk 2019

Januar Mai September
Februar Juni Oktober
Mars Juli November
April August Desember

Rapporten for desember inneholder total-tallene for 2019.

Drukningsstatistikk 2018:

Januar Mai September
Februar Juni Oktober
Mars Juli November
April August Desember

Desember-statistikken inneholder også akkumulerte tall for hele 2018.

Drukningsstatistikk 2017:

Januar Mai September
Februar Juni Oktober
Mars Juli November
April August Desember

Drukningsstatistikk for 2017 – sammendrag

Redningsselskapet tok over Norsk Folkehjelps drukningsstatistikk fra januar 2017.

Drukninger 2020

66
Menn
12
Kvinner
Statistikken oppdateres rundt femte virkedag hver måned.

Kontaktperson spørsmål om drukning