Redningsselskapets drukningsstatistikk

Redningsselskapet fører månedlig statistikk over drukninger i Norge. Drukningsstatistikken gir mer kunnskap om fatale drukningsulykker, og skal bidra til treffsikre og mer målrettede forebyggende tiltak.

18 mennesker har druknet så langt i sommer 

16 personer i juni og to i juli. Redningsselskapets drukningsstatistikk viser at totalt 18 personer har omkommet i drukningsulykker så langt denne sommeren.  Så langt i år har 41 personer druknet i Norge. 

– Enhver ulykke er én for mye. Det er likevel positivt å se at det har vært forholdsvis få drukningsdødsfall i første halvdel av juli, tross godt vær over hele landet og at de fleste av oss ferierer hjemme og gjerne nær sjø og vann, sier generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet. 

Rundt 40 % av drukningsulykkene skjer i sommermånedene juni, juli og august. De siste tre årene har 40 personer druknet hver sommer. I juli i fjor omkom 11 personer, mens det var hele 18 drukningsulykker i juli i 2019. 

To drukninger så langt i juli 

I første halvdel av juli er det registrert to drukningsulykker med dødelig utfall i Norge. I starten av juli druknet en mann i slutten av 50-årene druknet etter å ha falt over bord fra en båt da han var på fisketur i Fiskemovatn i Vinje kommune. Mandag denne uka omkom en eldre kvinne etter at hun falt i elva Bøvra i Lom kommune.  

I tillegg har Redningsselskapet registrert en rekke ulykker der personer har blitt reddet i tide etter å ha havnet i vannet fra båt eller fått problemer under bading.  

Ikke som på film 

Fall fra land, ulykker i forbindelse med bruk av fritidsbåt, samt hendelser under bading er de vanligste drukningsulykkene på sommeren. 

– Husk at en drukning ser ikke ut som på film med rop, plasking og veiving. Drukning skjer fort og stille, så løft blikket og pass godt på de du er sammen med enten de er barn eller voksne, sier generalsekretær Rikke Lind, som oppfordrer alle til å lære seg enkel livredning og førstehjelp. 

– Vi har laget et gratis digitalt livredningskurs med spill, som gir hele familien grunnleggende kunnskap i å ta gode valg rundt vann, livredning og førstehjelp. Kunnskap kan redde liv, sier Lind.  

41 personer i 2021 

Fram til og med 14. juli har 41 personer omkommet i drukningsulykker i Norge, ifølge Redningsselskapets drukningsstatistikk.  

15 av ulykkene (37 %) er relatert til fritidsbåt. Kun to personer har omkommet i forbindelse med bading/svømming, begge disse ulykkene skjedde i juni.  

Redningsselskapet har i tillegg registrert 10 drukningsdødsfall etter fall fra land, åtte personer har omkommet etter å ha gått gjennom isen, to personer har druknet etter at kjøretøyet de satt i havnet i vannet og to personer druknet i forbindelse med dykking. En person har druknet fra yrkesbåt.

To av tre over 60 

Av de 41 som har omkommet så langt i år er hele 66 % 60 år eller eldre. Fire personer er under 18 år. Kjønnsmessig er menn i et klart overtall. Fram til og med 14. juli har 36 menn og fem kvinner omkommet som følge av drukning i Norge. Det vil si at menn er ofre i 88 % av alle drukningsulykker i Norge i år.  

Troms og Finnmark med flest drukninger 

Når det gjelder fylkesfordelingen så topper Troms og Finnmark denne triste statistikken med ni registrerte drukningsdødsfall så langt i år. I Vestland fylke er det registrert sju drukninger, mens Vestfold og Telemark fylke har registrert fem drukningsulykker. Oslo er det eneste fylket uten drukningsdødsfall så langt i år. 

 Juli-statistikken publiseres i sin helhet i starten av august.  

Månedsstatistikken er foreløpig, og kan bli endret om det fremkommer nye opplysninger om dødsårsak i de enkelte hendelsene. 

Rettelse i drukningsstatistikk for juni: Etter nye opplysninger er ulykken der et barn omkom i et privat basseng nå registrert som «fall fra land» i stedet for «bading».   

Digital drukningsstatistikk for første halvår 2021

Her finner du detaljert statistikk for forrige måned samt statistikk fra 2017 og fram til i dag. Trykk på pilen i høyre hjørne nederst for å få opp drukningsstatistikken i fullformat. Statistikken har fire faner som du kan trykke på og velge enkelt-variabler: Statistikk pr måned, Utvikling over tid, Kommuner og Drukning og veitrafikk. Ta kontakt med tanja.krangnes@rs.no om du har spørsmål.

Om drukningsstatistikken
Statistikken er basert på medieovervåking av alle hendelser i sjø, elv, vann og basseng i Norge der personer enten omkommer, blir skadet eller overlever uten skade. Drukningsulykker der personen omkommer tas med i statistikken som publiseres her.  Hendelser der utfall ikke er kjent o.l. sjekkes fortløpende med politiet. Informasjon om båtulykker samkjøres med SjøfartsdirektoratetMånedstallene er foreløpige, og endres om det komme nye opplysninger om hendelsen

Drukningstatstikk 1. juni - 14. juli

Drukning er ikke som på film

En drukning er ikke som på film, med rop om hjelp, plasking i vannet og veiving med armene. Se filmen og lær hvordan du oppdager at noen er i ferd med å drukne - det kan redde liv.

Slik redder du en som holder på å drukne

Drukningsstatistikk 2017 - 2019

Drukningsstatistikk 2020

Januar Mai September
Februar Juni Oktober
Mars Juli November
April August Desember (hele 2020)

Kontakt oss for å få drukningstall på kommunenivå fra 2017 til d.d.

Drukningsstatistikk 2019

Januar Mai September
Februar Juni Oktober
Mars Juli November
April August Desember

Rapporten for desember inneholder total-tallene for 2019.

Drukningsstatistikk 2018:

Januar Mai September
Februar Juni Oktober
Mars Juli November
April August Desember

Desember-statistikken inneholder også akkumulerte tall for hele 2018.

Drukningsstatistikk 2017:

Januar Mai September
Februar Juni Oktober
Mars Juli November
April August Desember

Drukningsstatistikk for 2017 – sammendrag

Redningsselskapet tok over Norsk Folkehjelps drukningsstatistikk fra januar 2017.

Drukningsulykker i 2021

36
Menn
5
Kvinner

Kontaktperson spørsmål om drukning