Drukningsstatistikk

Redningsselskapet fører statistikk over drukninger i Norge.

Månedsoversikt 2017

Januar Mai September
Februar Juni Oktober
Mars Juli November
April August Desember

Redningsselskapet tok over Norsk Folkehjelps drukningsstatistikk fra januar 2017. Klikk på linken under for å gå til Norsk Folkehjelps sider. NF har ført drukningsstatistikk siden 1988.

Drukningsstatistikk før 2017

Kommentar til oktober-tallene

Åtte menn og tre kvinner druknet i oktober

Ved utgangen av oktober har 93 mennesker druknet i Norge, viser Redningsselskapets drukningsstatistikk. Det er bare én mindre enn i hele 2017 da 94 mennesker omkom som følge av drukning.

Antall druknede så langt er også flere enn drepte i trafikken, som er 89 personer pr 31. oktober.

I både Sogn og Fjordane og Rogaland druknet tre personer i oktober. Sogn og Fjordane har også flest drukninger gjennom årets ti første måneder, med 10 omkomne. Hordaland har ni, Rogaland åtte, mens Trøndelag, Østfold og Telemark har sju.

80 prosent av de som har druknet så langt i år er menn. 19 prosent er under 25 år, mens 40 prosent er 61 år eller eldre. 

– Drukningstallene på Vestlandet peker seg ut med mange drukninger i 2018. Alle drukningene i forbindelse med bading i sommer drar også tallene opp. Samtidig er det positivt at sju færre har druknet fra fritidsbåt sammenlignet med samme periode i fjor. Dette til tross for mye godt vær kombinert med høy aktivitet på sjøen, sier kommunikasjonssjef Frode Pedersen i Redningsselskapet, som ber alle stortingspartiene om å bidra til å redusere antall drukninger.

– Redningselskapet er svært glad for at KrF i sitt alternative statsbudsjett har lagt inn midler til holdningsskapende tiltak for å hindre flere drukningsulykker. Vi oppfordrer de andre partiene til å følge opp KrFs initiativ og prioritere tiltaket slik at vi kan iverksette en nasjonal kampanje for trygghet i vann og sjøvett innen neste sommer, sier Pedersen.

Drukninger pr fylke, jan – okt 2018

10: Sogn og Fjordane

9: Hordaland

8: Rogaland

7: Trøndelag, Østfold og Telemark

6: Nordland

5: Møre og Romsdal, Vest-Agder, Buskerud og Akershus

4: Finnmark, Vestfold og Oppland

3: Troms

2: Oslo

1: Aust-Agder og Svalbard

Grafikken viser antall drukningsårsaker januar – oktober i 2018 og 2017.

Drukninger så langt i 2018

0

Menn

0

Kvinner

Statistikken oppdateres cirka den 10. hver måned (sist oppdatert 10. oktober 2018)

Totalt antall drukninger fra 2007 til 2017. I 2017 druknet 82 menn og 12 kvinner.