Redningsselskapets drukningsstatistikk

Redningsselskapet fører månedlig statistikk over drukninger i Norge.

Drukningsstatistikk 2019

Januar
Februar
Mars
April

Drukningsstatistikken publiseres den 10. hver måned. 

Kontakt oss for å få drukningstall på kommunenivå fra 2017 til d.d.

Fire menn og en kvinne druknet i april

Kommentar til drukningstallene for april

21 personer har omkommet som følge av drukning i perioden januar – april. Det er fem færre enn på samme tid i 2018.

Redningsselskapets drukningsstatistikk viser at ni personer druknet i april i fjor, mot fem i år.

– Vi håper at nedgangen i antall drukninger fortsetter. Samtidig vet vi at de fleste drukningsdødsfallene i Norge skjer fra mai til september, sier Tanja Krangnes, leder for fagfeltet drukning i Redningsselskapet.

– Framover kommer stadig flere til å ferdes på og ved vannet. Tenk sikkerhet og vurder risikoen på forhånd, og pass godt på hverandre, oppfordrer hun.

På årsbasis er rundt 80 prosent av de som omkommer i drukningsulykker menn. Så langt har 19 menn og to kvinner omkommet. Seks personer var mellom 20 og 40 år, sju mellom 41 og 60 år, mens seks var 61 år eller eldre. Alder på to personer er ukjent.

Ser man på fylker har det vært sju drukninger i Rogaland, fire i Hordaland og to i henholdsvis Møre og Romsdal, Telemark og Østfold. Trøndelag, Vest-Agder og Akershus har hver hatt en drukningsulykke.

Drukningsdødsfall pr fylke januar – april

 • 7: Rogaland
 • 4: Hordaland
 • 2: Møre og Romsdal, Telemark og Østfold
 • 1: Trøndelag, Vest-Agder, Vestfold og Akershus

Årsaker januar – april

 • Fall fra land: 16
 • Fritidsbåt: 2
 • Yrkesbåt: 1
 • Dykking: 1
 • Bil i vann: 1

Drukninger gjennom året. En gjennomgang av drukningsdødsfall siste tiårsperiode, viser at en stor del av ulykkene skjer fra mai til september.

Drukningsstatistikk 2017 og 2018

Drukninger i 2018:

Januar Mai September
Februar Juni Oktober
Mars Juli November
April August Desember

Desember-statistikken inneholder også akkumulerte tall for hele 2018.

Drukninger i 2017:

Januar Mai September
Februar Juni Oktober
Mars Juli November
April August Desember

Drukningsstatistikk for 2017 – sammendrag

Redningsselskapet tok over Norsk Folkehjelps drukningsstatistikk fra januar 2017. Klikk på linken under for å se drukningsstatistikk fra 1988 – 2016.

Drukningsstatistikk før 2017 (Norsk Folkehjelp)

Har du opplevd en drukningsulykke?

Da vil vi gjerne komme i kontakt med deg

Redningsselskapet ønsker å komme i kontakt med personer som:

 • har vært nær å drukne selv
 • har vært med på å redde noen fra drukning, eller opplevd en ulykke der noen omkom

De fleste drukningsulykker kan forebygges ved hjelp av kunnskap, gode holdninger og riktig atferd langs, i og på vannet. For å lære og forstå mer om hva som skjer før, under og etter en drukningsulykke ønsker vi å snakke med deg som har opplevd en drukningsulykke.

Har du lyst til å bidra til at vi får mer kunnskap om drukning? Ta kontakt med leder for fagfelt drukning Tanja Krangnes på e-post tanja.krangnes@rs.no eller tlf 90 73 74 21.

Drukninger 2019

19
Menn
2
Kvinner
Statistikken oppdateres rundt den 10. hver måned

Kontaktperson spørsmål om drukning