Redningsselskapets drukningsstatistikk

Redningsselskapet fører månedlig statistikk over drukninger i Norge.

Drukning er ikke som på film

En drukning er ikke som på film, med rop om hjelp, plasking i vannet og veiving med armene. Se filmen og lær hvordan du oppdager at noen er i ferd med å drukne - det kan redde liv.

Drukningstall for juni 2020

15 personer druknet i juni

Av de 15 personene som druknet i juni, omkom sju etter fall fra land, seks under bading og to i forbindelse med bruk av fritidsbåt.

Ifølge Redningsselskapets drukningsstatistikk har 45 personer druknet i første halvår. Det er åtte flere enn på samme tid i fjor.

– Forklaringen på det høye antallet drukningsulykker i juni er sannsynligvis en kombinasjon av varmt sommervær og gode badetemperaturer siste halvdel av måneden. I tillegg er vi flere rundt sjø, elv og vann nå som de fleste er hjemme i Norge i sommer, sier Tanja Krangnes, leder for fagområdet drukning i Redningsselskapet.

Av de 15 som omkom i drukningsulykker i juni var to kvinner og 13 menn. Av disse var det tre gutter på henholdsvis seks, 14 og 18 år, som alle omkom i forbindelse med bading. En ung mann og en ung kvinne tidlig i 20-årene druknet også under bading i juni. En eldre mann omkom også under bading.

Redningsselskapet har ikke registret så mange badeulykker i juni siden organisasjonen overtok drukningsstatistikken i 2017.

– Velg aktivitetsnivå ut fra svømmeferdigheter, vurder risiko på forhånd og bad sammen med andre. Å ha godt badevett er rett og slett livsviktig, sier Krangnes, som oppfordrer foreldre til å passe ekstra godt på barna og til å ta en «badevettprat» med tenåringene.

I snitt skjer rundt 40 prosent av alle drukningsulykker fra juni og ut august – med en topp i juli. De vanligste ulykkestypene om sommeren er fall fra land (30 %), fra fritidsbåt (30 %) og under bading (25 %).

Drukningene skjedde i Vestland (3), Viken (2), Vestfold og Telemark (2), Rogaland (2), Møre og Romsdal (2), Troms og Finnmark (1), Nordland (1), Agder (1) og Oslo (1).

 

45 druknet første halvår

Pr 30. juni har 40 menn og fem kvinner omkommet av drukning. Det gir en prosentvis fordeling på 89 % menn og 11 % kvinner.

Av de 45 har 24 personer har druknet etter fall fra land/brygge, 11 fra fritidsbåt (inkl. en fra kajakk), seks under bading, to etter fall gjennom is og to fra yrkesfartøy.

Fylkesvis har 11 av ulykkene har skjedd i Viken, etterfulgt av sju ulykker i Vestland, seks i Troms og Finnmark og fem i Rogaland.

De foregående tre årene har det druknet henholdsvis 37 (2019), 52 (2018) og 38 (2017) personer i første halvår.

Fylke Fall fra land Fritidsbåt Bading Yrkesbåt Gjennom is Totalt
Agder 1 0 1 0 0 2
Innlandet 2 1 0 0 0 3
Møre og Romsdal 3 0 1 0 0 4
Nordland 2 2 0 0 0 4
Oslo 1 0 0 1 0 1
Rogaland 3 0 1 1 0 5
Troms og Finnmark 3 1 1 1 0 6
Trøndelag 0 0 0 0 0 0
Vestfold og Telemark 1 1 0 0 0 2
Vestland 3 2 2 0 0 7
Viken 6 3 0 0 2 11
Totalt 24 11 6 2 2 45

Drukningsstatistikk pr måned 2020

Januar Mai
Februar Juni
Mars
April

Kontakt oss for å få drukningstall på kommunenivå fra 2017 til d.d.

Slik redder du en som holder på å drukne

Drukningsstatistikk 2017 - 2019

Drukningsstatistikk 2019

Januar Mai September
Februar Juni Oktober
Mars Juli November
April August Desember

Rapporten for desember inneholder total-tallene for 2019.

Drukningsstatistikk 2018:

Januar Mai September
Februar Juni Oktober
Mars Juli November
April August Desember

Desember-statistikken inneholder også akkumulerte tall for hele 2018.

Drukningsstatistikk 2017:

Januar Mai September
Februar Juni Oktober
Mars Juli November
April August Desember

Drukningsstatistikk for 2017 – sammendrag

Redningsselskapet tok over Norsk Folkehjelps drukningsstatistikk fra januar 2017.

Drukninger 2020

40
Menn
5
Kvinner
Statistikken oppdateres rundt den 5. hver måned

Kontaktperson spørsmål om drukning