Medlemsbetingelser

Forutsetninger for fri assistanse:

 • Vi vil alltid hjelpe deg, men dersom du har utvist dårlig sjømannskap kan hele eller deler av assistansekostnaden bli belastet deg.
 • Du har rett til assistanse i alle farvann som er tilgjengelig for den lokale redningsskøyta, Falck eller svenske Sjöredningssellskapet. Assistanse vil bli gitt med de til enhver tid tilgjengelige ressurser.
 • Vi hjelper deg, men forutsetter at båten din er i forsvarlig og sjødyktig stand.

Hva dekker medlemskapet:

 • Kun våre fast bemannede skøyter kan ha dykker(e) om bord. Dykking dekkes av medlemskapet, men kun når redningsskøyta ikke har andre høyere prioriterte oppdrag eller når dykkerens lovpålagte sikkerhetsbestemmelser medfører at dykk ikke kan gjennomføres. Avvik kan forekomme.
 • Har båten din en skroglengde på under 24 meter, dekker medlemskapet ditt assistansen.
 • Retten til fri assistanse gjelder inntil 4 ganger innenfor hvert medlemsår.

Hva dekker ikke medlemskapet:

 • Heving av forlist båt omfattes ikke av medlemsfordelene.
 • Medlemskapet dekker ikke båter som brukes i kommersiell virksomhet.
 • Nødfylling av drivstoff og materiell som er innkjøpt for bruk ved assistansen, dekkes ikke av medlemskapet og betales ved levering.
 • Assistanse utført av andre fartøyer/selskaper dekkes ikke av medlemskapet, med mindre annet er avtalt.

Når gjelder medlemskapet:

 • Medlemskapet gjelder fra det er betalt til 1. mars det påfølgende året.
 • Assistanserettighetene dekkes fra medlemskapet er betalt til 1. mars det påfølgende året.
 • Medlemskap tegnet etter oppstått hendelse kan ikke gis tilbakevirkende kraft.

Ansvar ved assistanse:

 • Ved hendelser utenfor vår kontroll (force majeure) som medfører at vi ikke kan hjelpe deg, er verken vi eller våre samarbeidspartnere ansvarlig eller erstatningspliktig. For assistanse gitt av redningsskøytene, er Redningsselskapet uten ansvar for skade, kollisjon, brekkasje, forsinkelse eller uforutsette opphold som påføres assistert fartøy eller dets besetning i forbindelse med oppdraget, selv om feil eller forsømmelse er begått av redningsmannskapene, jf. Scandinavian Tugowners standardvilkår av 1959, revidert 1974 og 1985. Ved landbasert assistanse fra Falck-bil, påtar Redningsselskapet og Falck seg ikke garanti- eller erstatningsansvar utover eventuell grov eller forsettelig uaktsomhet utvist av Redningsselskapet eller ansatte i Falck. Redningsselskapets ansvar eri slike tilfeller dekket av samarbeidspartner Falcks ansvarsforsikring. Redningsselskapets samlede erstatningsansvar for person- og tingskader er i alle tilfeller begrenset oppad til 5 000 000 kroner per kalenderår.

Annet:

 • Redningsselskapet forbeholder seg retten til å endre medlemskontingenten og/eller de generelle medlemsvilkårene uten forutgående varsel.

Behandling av personopplysninger

Redningsselskapet er underlagt lov om behandling av personopplysninger. Personopplysninger innhentes, behandles og oppbevares i henhold til denne. Vi innhenter og behandler kun personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.

Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:

 • Du har samtykket til utleveringen
 • Når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg.
 • I lovbestemte tilfeller.

Du har i henhold til personopplysningsloven innsynsrett med hensyn til personopplysninger som gjelder deg. Du kan kreve å få rettet opplysninger som er feil. Dersom du har spørsmål om personopplysninger knytte ttil deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss.

Angrerett

Dersom du av en eller annen grunn ikke er fornøyd med medlemskapet du har tegnet hos oss, kan du benytte deg av angreretten. Denne gir deg rett til å heve kjøpet innen 14 dager etter at du har opprettet medlemskapet. Du vil da få tilbakeført alle dine kostnader ved kjøpet (eventuell returporto må bæres av kunden). Medlemskapet blir fornyet hvert år, helt til oppsigelse foreligger. Dersom du har betalt medlemskapet, har du 14 dagers angrefrist. Etter det er det ikke refunderbart.
Ved kjøp av 7-dagers medlemskap har man ikke angrerett, og kan følgelig ikke heve kjøpet eller kreve pengene tilbake etter at medlemskapet er betalt.

Kansellering av medlemskap kan gjøres på en av følgende måter:

E-post: post@rs.no

Telefon: 06757

Min side: https://medlem.nssr.no/Min_side