Arrangementer

Bli med! Lær av oss som jobber med sikkerhet på sjøen!

Redningsselskapet legger stor vekt på å tilby kurs og opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet innen sjøsikkerhet og redning.

Kursoversikt

Kommende arrangementer:

Strandryddedagen

Det er for tiden ingen planlagte kurs av denne typen …

Sjekk-Vesten

Det er for tiden ingen planlagte kurs av denne typen …

Messer og konferanser

Det er for tiden ingen planlagte kurs av denne typen …

Konsert

Det er for tiden ingen planlagte kurs av denne typen …

Diverse arrangement

Det er for tiden ingen planlagte kurs av denne typen …

Elias Drømmedag

Det er for tiden ingen planlagte kurs av denne typen …

ST. Hansfest

Det er for tiden ingen planlagte kurs av denne typen …