Slik behandler du en nedkjølt person

Hva gjør du om du finner en kraftig nedkjølt person?

Førstehjelp ved hypotermi

Dette gjør du når du finner en sterkt nedkjølt person. Fagsjef Eirik Solheim Haugen på Redningsselskapets sjøredningsskole viser deg triksene.

Det er kaldt vann i Norge store deler av året, og kroppen vår tåler dårlig å bli nedkjølt. Reduseres kjernetemperaturen i kroppen med 3-4 grader, klarer du ikke lenger å ta vare på deg selv. Synker kroppstemperaturen med 6-7 grader, er det fare for ditt liv. I vanntemperaturer på 5 – 15̊C kan du overleve i mellom 45 minutter og fire timer, avhengig av omsten- dighetene. Man mister raskt muskelkraft i kaldt vann. Dessuten er det mange som dør av sjokk før de dør av nedkjøling.

 

Kjøp vår vanntette førstehjelpsbag

Dette skal du gjøre:

  • Få personen ut av vannet og kulden. Tenk egensikkerhet – det er vanskelig å hjelpe andre hvis du selv faller i vannet!

  • Forsikre deg om at personen er våken og puster normalt, bevisstløse legges i sideleie. Tilkall hjelp ved å ringe 1-1-3 eller ved å bruke maritim VHF-kanal 16.

  • Fjern våte klær, erstatt med tørre. Pass på å legge noe under pasienten slik at de ikke ligger med ryggen rett ned på et kaldt underlag.

  • Pasienter som skjelver/hutrer er de som er minst alvorlig nedkjølt. Vær oppmerksom på de som er rolige, sløve og ikke klager, da disse kan bli bevisstløse og få ufrie luftveier.

  • Mens du venter på hjelp, følg med vedkommendes pust. Dersom pasienten blir bevisstløs og ikke puster normalt, start hjerte-lunge-redning.

Husk dette:

  • Ikke gi personen alkohol.
  • Tilby varm, ikke-alkoholisk drikke med mindre han eller hun kaster opp.