RS 98 Jaycees

I operativ tjeneste 1976 - 2005

0

Liv reddet

0 Tall registrert fra 2001

Personer assistert

0

Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon

Byggested/-år: 1976
Print teknisk informasjon