RS 97 G. J. Kastor

I operativ tjeneste 1983 - 2004

0

Liv reddet

0 Tall registrert fra 2001

Personer assistert

0

Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon

Byggested/-år: 1983
Print teknisk informasjon