RS 95 Kim

I operativ tjeneste 1979 - 1984

0

Liv reddet

0

Personer assistert

0

Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon