RS 94 Oscar Tybring III

I operativ tjeneste 1979 - 1986

0

Liv reddet

0

Personer assistert

0

Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon

Byggested/-år: 1979
Print teknisk informasjon