RS 93 Aril

I operativ tjeneste 1975 - 1997

0

Liv reddet

0

Personer assistert

0

Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon

Byggested/-år: 1975
Print teknisk informasjon