RS 900 Lise SRK losskyss

I operativ tjeneste 2010 - 2016

0

Liv reddet

0

Personer assistert

0

Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon