RS 89 Ragni Berg

I operativ tjeneste 1974 - 2013

0

Liv reddet

0 Tall registrert fra 2001

Personer assistert

0

Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon

Byggested/-år: 1974
Print teknisk informasjon