RS 88 Odd Fellow

I operativ tjeneste 1973 - 2010

0

Liv reddet

0 Tall registrert fra 2001

Personer assistert

0

Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon

Byggested/-år: 1973
Print teknisk informasjon