RS 86 Nanki Bergesen

I operativ tjeneste 1973 - 1996

0

Liv reddet

0

Personer assistert

0

Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon

Byggested/-år: 1973
Print teknisk informasjon