RS 85 Ada Waage

I operativ tjeneste 1975 - 2008

0

Liv reddet

0 Tall registrert fra 2001

Personer assistert

0

Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon

Byggested/-år: 1975
Print teknisk informasjon