RS 83 Lars Christensen

I operativ tjeneste 1972 - 2007

0

Liv reddet

0 Tall registrert fra 2001

Personer assistert

0

Fartøy assistert

For fylkesvis statistikk se pressesidene

Teknisk informasjon

Byggested/-år: 1972
Print teknisk informasjon