RS 802 Norsk Tipping II

I operativ tjeneste fra 2019


Teknisk informasjon

Kallesignal: LF6485
Maritime Mobile Service Identity: 257075230
Havn: Oslo
Byggested/-år: 2019
Fartøyklasse Støttefartøy
Print teknisk informasjon